Με την εξέταση του έγχρωμου Doppler είμαστε σε θέση να πάρουμε πάρα πολλές απαντήσεις και μάλιστα άμεσα.


Υπογονιμότητα

Η κιρσοκήλη χαρακτηρίζεται από την διάταση του φλεβικού πλέγματος των όρχεων και οφείλεται σε παλινδρόμηση αίματος από τις νεφρικές φλέβες προς τους όρχεις Είναι η πιο συχνά χειρουργικά διορθώσιμη αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.

Η συχνότητα της κιρσοκήλης μεταξύ των νεαρών ενηλίκων ανέρχεται στο 20%. Η κιρσοκήλη μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού, της κινητικότητας και του ποσοστού των φυσιολογικών μορφών των σπερματοζωαρίων.

Σε περίπτωση κιρσοκήλης συνιστάται η χειρουργική αποκατάσταση που βελτιώνει το σπέρμα στο 70% περίπου των ασθενών, από τους οποίους τα δύο τρίτα επιτυγχάνουν και εγκυμοσύνη.
Έτσι,λοιπόν, η εξέταση με έγχρωμο Doppler δίνει άμεση απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει κιρσοκήλη ή όχι.Στυτική Δυσλειτουργία

Τα αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας μπορεί να είναι οργανικά ή ψυχογενή.
Η μεγάλη πλειοψηφία (περισσότερο από 85%) των περιπτώσεων δυσλειτουργίας στύσης οφείλεται σε οργανικά αίτια, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά προβλήματα, τραύμα στη λεκάνη ή χειρουργική επέμβαση στον προστάτη, βλάβες στη σπονδυλική στήλη, φάρμακα, όπως κάποια αντιϋπερτασικά, ορμονικά προβλήματα, αλκοολισμός κλπ.Το έγχρωμο Doppler πέους δίνει την απάντηση

Καθορίζει αν η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε οργανικά αίτια, αφού υπολογίζει με μεγάλη ακρίβεια την αρτηριακή και φλεβική επάρκεια ή ανεπάρκεια αντίστοιχα, τη μέγιστη συστολική πίεση (PSV), την τελοδιαστολική πίεση (EDV), τον δείκτη RI (resistive index), τη διάμετρο των σηραγγωδών αρτηριών του πέους, καθώς και την μεταβολή των σηραγγωδών σωμάτων πριν και κατά τη στύση.Έτσι, λοιπόν, η εξέταση με έγχρωμο Doppler δίνει άμεση απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει οργανικό ή ψυχολογικό πρόβλημα.

Καρκίνος του προστάτη

Το έγχρωμο Doppler μπορεί ν’αποκαλύψει περιοχές ύποπτες, αυξημένης αιμάτωσης πέραν της φυσιολογικής κατά περιοχές στον προστάτη αδένα.Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην απόλυτα στοχευμένη βιοψία από τις περιοχές αυτές και μ’αυτόν τον τρόπο είμαστε πιο ασφαλείς στη διάγνωσή μας.