Συνδυασμένα εμβόλια

Τα συνδυασμένα εμβόλια είναι εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα έναντι δύο ή περισσοτέρων νοσημάτων.

Τα συνδυασμένα εμβόλια παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για το παιδί, τον γονιό και το γιατρό. Επιπροσθέτως, επιτυγχάνουν μείωση του κόστους εμβολιασμού και συντελούν στην ευρύτερη κάλυψη του εμβολιασμού.

Το συνδυασμένο εμβόλιο DTP, που περιέχει τοξοειδή διφθερίτιδας, τετάνου και εμβόλιο κοκκύτη, είναι ένα από τα περισσότερο διαδεδομένα εμβόλια ανά τον κόσμο. Έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 50 χρόνια, διατέθηκε για πρώτη φορά το 1948 και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Εκτεταμένου Προγράμματος Εμβολιασμών της ΠOΥ (Παγκόσμια Oργάνωση Yγείας).

Oι συστάσεις σχετικά με τον παιδιατρικό εμβολιασμό ποικίλουν στα διάφορα κράτη. O εμβολιασμός με DTP μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κοινό παγκόσμιο στοιχείο. Αντίθετα, η χρήση των άλλων εμβολίων παρουσιάζει ποικιλομορφία. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β και του Haemophilus influenzae τύπου b (Ηib) συμιεριλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών.

Στις Νότιες Μεσογειακές χώρες, εντάχθηκε πρόσφατα ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β στους εμβολιασμούς ρουτίνας, ενώ οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν μόλις αρχίσει να υιοθετούν ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Στόχος της ΠOΥ για τον εμβολιασμό με DTP, υπήρξε η κάλυψη του 80% του παιδικού πληθυσμού από το 1990, με τρεις δόσεις εμβολίου πριν τη συμπλήρωση του πρώτου έτους. Αυτός ο στόχος έχει πλέον επιτευχθεί σε παγκόσμια βάση και αυξήθηκε στο 90% κάλυψη το έτος 2000.

Η ΠOΥ συμπεριέλαβε επίσης και το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β στο πρόγραμμα εμβολιασμών και συνιστά καθολική ανοσοποίηση των βρεφών κατά της ηπατίτιδας Β. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη ενός συνδυασμένου εμβολίου DTP και ηπατίτιδας Β, θεωρείται ως ένα κομβικό σημείο για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β.

Tα οφέλη από την εφαρμογή προγραμμάτων με συνδυασμένα εμβόλια

O συνδυασμός εμβολίων αποτελεί έναν τρόπο να διευκολυνθεί η επιτυχής «κάλυψη» με υπάρχοντα αλλά και με νέα παιδιατρικά εμβόλια. Τα συνδυασμένα εμβόλια, επίσης, δημιουργούν μικρότερο αίσθημα δυσφορίας στα παιδιά, λόγω του μικρότερου αριθμού των ενέσεων.

Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη συμμόρφωση από τους γονείς και τους γιατρούς και μπορεί ακόμη, να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων.

O Παγκόσμιος Oργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 90% του κόστους εμβολιασμού αποδίδονται στο κόστος χορήγησης, όπως μεταφοράς και εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ μόλις το 10% αποδίδεται στο κόστος του εμβολίου.

O μειωμένος αριθμός των ενέσεων αποτελεί ένα από τα κύρια οφέλη των συνδυασμένων εμβολίων, λόγω μείωσης του κόστους χορήγησης των εμβολίων.