Σε μελέτη με εκατοντάδες εθελοντές διαπιστώθηκε ότι η μονοθεραπεία με το φάρμακο pembrolizumab βελτιώνει την συνολική επιβίωση των ασθενών, συγκριτικά με τη συνδυασμένη χημειοθεραπεία. Μάλιστα το όφελος αυτό παρατηρήθηκε σε ασθενείς με χαμηλή έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 (TPS ≥1%).

Προγενέστερη μελέτη είχε καταδείξει ανάλογο όφελος στην συνολική επιβίωση και σε ασθενείς με υψηλή έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 (TPS ≥50%).

Η παρατηρούμενη βελτίωση στην συνολική επιβίωση τεκμηριώθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι το pembrolizumab αποτελεί την τελευταία διετία κύρια θεραπεία για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Τα νέα ευρήματα προέρχονται από την μελέτη Keynote-042, που συμπεριέλαβε 1.274 πάσχοντες από τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες ώστε να λάβουν είτε το ανοσοθεραπευτικό σκεύασμα pembrolizumab είτε παραδοσιακή χημειοθεραπεία με έναν από δύο συνδυασμούς. Οι συνδυασμοί ήταν η καρβοπλατίνη + πακλιταξέλη ή η καρβοπλατίνη + πεμετρεξίδη.

Όπως διαπιστώθηκε, το pembrolizumab οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη συνολική επιβίωση απ’ ό,τι η χημειοθεραπεία με βάση τις πλατίνες, επιτυγχάνοντας το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης Keynote-042. Επιπλέον, το προφίλ ασφαλείας του φαρμάκου ήταν το ίδιο με εκείνο που είχε παρατηρηθεί σε προγενέστερες μελέτες στις οποίες το pembrolizumab χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία.

«Η βελτίωση της επιβίωσης αποτελεί τον απώτερο στόχο της θεραπείας για τον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Δρ. Τόνι Μοκ, καθηγητής στο Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας στο Κινέζικο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. «Η μελέτη Keynote-042 είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη φάσης 3 μελέτη μίας ανοσοθεραπείας η οποία, χρησιμοποιώντας την συνολική επιβίωση ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο, επιδεικνύει σημαντικό όφελος ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα οι οποίοι είναι θετικοί στον βιοδείκτη PD-L1 σε ποσοστό 1% ή υψηλότερο».

Πριν από λίγο καιρό, μία άλλη μελέτης φάσης 3, η Keynote-024, είχε δείξει ότι το pembrolizumab υπερδιπλασιάζει την μέση συνολική επιβίωση, συγκριτικά με την κλασική χημειοθεραπεία, σε πάσχοντες από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και επίπεδο έκφρασης του PD-L1 μεγαλύτερο ή ίσο με 50%.

Η μελέτη Keynote-042 συνεχίζεται για να αξιολογήσει και το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της, που είναι η επιβίωση δίχως εξέλιξη της νόσου (PFS).

Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επερχόμενο ιατρικό συνέδριο, ενώ θα υποβληθούν και στις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές για αξιολόγηση, όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Merck (MSD), που παρασκευάζει το pembrolizumab.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο, πεθαίνουν από αυτόν περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι από τους καρκίνους του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη μαζί.

Οι δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι το μικροκυτταρικό και το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός τύπος του, αφού αντιπροσωπεύει το 85% όλων των κρουσμάτων του. Η μέση πενταετής επιβίωση στους πάσχοντες από καρκίνο του πνεύμονα, ανεξαρτήτως σταδίου, υπολογίζεται σε 18%. Ωστόσο στα αρχικά στάδια της νόσου είναι πολύ υψηλότερη και στα προχωρημένα χαμηλότερη.