Γράφει ο Πάρις Α. Κοσμίδης, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

 

Θεωρούμε ότι βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία είναι η τεχνολογία των βιολογικών διεργασιών με χρήση οργανισμών (τμημάτων ή των επεξεργασιών τους), για την παρασκευή ή παραγωγή χρήσιμων ουσιών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς όφελος του ανθρώπου.

Οι όροι βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία είναι πρόσφατοι. Οι «βιολογικές» δραστηριότητες, όμως, είναι παλιές, όπως η παραγωγή μπίρας από τη ζύμωση κριθαριού και η παραγωγή ψωμιού πριν από 9.000 χρόνια στη Βαβυλώνα.

Η σημερινή βιοτεχνολογία αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της μοριακής βιολογίας και χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η γενετική μηχανική (ανασυνδυασμένο DNA), μέθοδοι ιστομηχανικής και καλλιεργειών κυττάρων σε μεγάλη κλίμακα, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης κ.λπ. και θεωρούνται γενικά από τις πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες του σήμερα και των προσεχών ετών.

Στον τομέα της υγείας, η βιοτεχνολογία έχει καταστήσει ήδη δυνατή την ασφαλέστερη παραγωγή όλο και περισσότερων φαρμάκων και ιατρικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα με αντικείμενο π.χ. τα βλαστικά κύτταρα ανοίγει το δρόμο για την αντικατάσταση ιστών και οργάνων με σκοπό τη θεραπεία εκφυλιστικών νόσων, της νόσου Alzheimer, της νόσου Parkinson κ.λπ. Επιπλέον, ανοίγει νέες προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής με βάση καινοτόμες ιατρικές εφαρμογές.

Οι έρευνες

Η ιατρική βρίσκεται στο επίκεντρο των βιοτεχνολογικών εξελίξεων. Μερικά από τα πεδία έρευνας και εφαρμογής της είναι:

1.         Η παραγωγή προϊόντων, όπως φαρμακευτικές ουσίες, εμβόλια και χημικά ή βιολογικά αντιδραστήρια.

2.         Η τεχνητή κατασκευή ιστών και οργάνων.

3.         Η γενετική τροποποίηση ζώων με σκοπό τη μετατροπή του ανοσοποιητικού τους συστήματος, έτσι ώστε τα όργανά τους να γίνουν συμβατά για μεταμόσχευση στον άνθρωπο.

4.         Η μελέτη των φαινομένων γήρανσης και η έρευνα για τη δημιουργία ιστών από πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα.

5.         Οι εξελίξεις στην προεμφυτευτική διάγνωση.

6.         Η γονιδιακή θεραπεία γενετικών νόσων.

7.         Η προαγωγή της έρευνας μέσω της δημιουργίας των διαγονιδιακών ζώων κ.λπ.

Βέβαια, η εφαρμογή των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας εγείρουν ερωτήματα ηθικής φύσεως, όπως για παράδειγμα ο ορισμός και η φύση του ανθρώπου, η χρησιμοποίηση και ο έλεγχος των γενετικών πληροφοριών κ.ά. Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση μεταξύ του επιστημονικού κόσμου και των αρχών.

Ο καρκίνος είναι πολυπαραγοντική νόσος με αποτέλεσμα διάφοροι παράγοντες να είναι υπεύθυνοι για την εμφάνισή του. Οι παράγοντες αυτοί είτε είναι περιβαλλοντικοί ή διατροφικοί ή συνήθειες τρόπου ζωής, που σε συνδυασμό με γενετικές διαταραχές συμβάλλουν στη δημιουργία του καρκίνου.

Συμβολή στην πρόληψη

Η πρόληψη θεωρείται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της απειλής της νόσου. Η βιοτεχνολογία είναι η αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αυτή. Μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA-1 και BRCA-2 είναι υπεύθυνες για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και μπορούν να ανιχνευθούν. Ομοίως το γονίδιο ACP για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πολύ μεγάλη είναι η συμβολή της βιοτεχνολογίας στην έγκαιρη και εξειδικευμένη διάγνωση, όπως είναι η τομογραφία ποζιτρονίων (PET SCAN) στην απεικόνιση, η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων στην ανοσοϊστοχημεία κ.ά. Επίσης, η ανίχνευση ουσιών στο αίμα που βοηθούν όχι μόνο στη διάγνωση, αλλά και στην παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο.

Ένα από τα πλέον πρόσφατα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας είναι η δυνατότητά της να απομονώνει ουσίες στον καρκινικό ιστό ή στο αίμα ασθενών, που η ύπαρξή τους δίνει την ευκαιρία στον ογκολόγο να επιλέγει τα κατάλληλα φάρμακα ώστε να μεγιστοποιεί τα καλά αποτελέσματα της θεραπείας.

Πραγματική επανάσταση

Η επανάσταση της βιοτεχνολογίας, όμως, έχει γίνει στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο. Η φαρμακοβιομηχανία έχει εφεύρει ουσίες όπως μονοκλωνικά αντισώματα ή μικρομόρια, τα οποία σαν έξυπνες σφαίρες στοχεύουν συγκεκριμένους στόχους καρκινικών κυττάρων ή του περιβάλλοντός τους. Η στόχευση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της μετάδοσης του βιολογικού σήματος εντός του κυττάρου με αποτέλεσμα την εξάρθρωση του μηχανισμού ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού και ως εκ τούτου την αναστολή της καρκινογένεσης.

Τα φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε διάφορους καρκίνους, όπως του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος εντέρου, του στοματοφάρυγγα, του λάρυγγα, του στομάχου, του νεφρού, των ωοθηκών, καθώς επίσης και σε ειδικές περιπτώσεις μελανωμάτων, σαρκωμάτων, λεμφωμάτων κ.λπ.

Συμπερασματικά, οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία αποτελούν σήμερα πολύτιμο σύμμαχο του ιατρού στη μάχη εναντίον ποικίλων νοσημάτων, και ιδίως του καρκίνου. Και το μέλλον αναμένεται πιο ελπιδοφόρο.

----------------------------------------------------------------------------------

Όμιλος ΥΓΕΙΑ:  Τα πάντα για την Ογκολογία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ηγείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών, προσφέροντας τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές ιατρικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα παρέχει συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη του ογκολογικού ασθενή και της οικογένειάς του.

Όλα τα τμήματα και οι κλινικές των Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία, προκειμένου να παρέχουν ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα, από το στάδιο της πρόληψης, της πρώιμης και προσωποποιημένης διάγνωσης, έως την εξειδικευμένη θεραπεία, παρακολούθηση και την παρηγορητική - ανακουφιστική αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ογκολογικό Συμβούλιο γίνεται εξατομίκευση της θεραπευτικής προσέγγισης, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής και την ίαση.

Οι πλέον οργανωμένες ογκολογικές κλινικές, τα υπερσύγχρονα τμήματα απεικόνισης, διάγνωσης και θεραπείας, το state-of-the-art Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife και το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων και Εφήβων σε συνδυασμό με τον τελευταίας γενιάς  τεχνολογικό  εξοπλισμό και το κορυφαίο επιστημονικό & νοσηλευτικό προσωπικό,  συνθέτουν τον Τομέα Ογκολογίας του Όμιλου ΥΓΕΙΑ.

Ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη, το ΥΓΕΙΑ έχει εγκαταστήσει στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ το σύστημα Watson της IBM που έχει τη δυνατότητα διαδικτυακά σε άμεσο χρονικό διάστημα να προσφέρει τις τελευταίες θεραπευτικές προσεγγίσεις και να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο δεύτερης γνώμης.

 

Ο  Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σας προσκαλεί στην εκδήλωση «All About Oncology» την Τέταρτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 17:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Χρ. Λαμπράκη, όπου θα παρουσιάσει το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που διαθέτει στον Τομέα της Ογκολογίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κορυφαίοι στον τομέα τους επιστήμονες θα αναπτύξουν όλες τις νεότερες εξελίξεις στον Τομέα της Ογκολογίας.

Ελεύθερη Είσοδος.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 6867229.