Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη έρευνα δείχνει ότι η παρέμβαση με μουσική για την πρόληψη του ντελίριου σε ηλικιωμένους στη ΜΕΘ είναι μια από τις στρατηγικές που παρέχουν στήριξη σε περιβάλλον εντατικής φροντίδας. Η νέα έρευνα ‘’χτίζει’’ σε μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις για πρόληψη ντελίριου εστιάζοντας στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν σε αυτό. Ανισορροπία στους νευροδιαβιβαστές, φλεγμονή και οξείς στρεσογόνους παράγοντες.

Το ντελίριο είναι νευροσυμπεριφορικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη συνείδηση, την προσοχή, την αντίληψη και τη σκέψη.

Κλινικά σημάδια ντελίριου είναι η υπερκινητικότητα,  υποκινητικότητα και το μεικτό ντελίριο. Το υψηλότερο ποσοστό συμβαίνει σε νοσηλευόμενους ηλικιωμένους. Με αλλαγές που συνδέονται με τη φυσιολογική γήρανση υπάρχει χαμηλού βαθμού φλεγμονή με χρόνιες νευροεκφυλιστικές αλλαγές στον εγκέφαλο, καθώς και χαμηλότερα σωματικά αποθέματα για να διατηρηθεί ομοιόσταση ως αντίδραση στο στρες.

Ορμόνες του στρες απελευθερώνονται λόγω αντίδρασης στρες από εγχείρηση ή τραύμα και συστημική φλεγμονή προκαλώντας και παρατείνοντας το ντελίριο.

Νοσηλευόμενοι ηλικιωμένοι επίσης εμφανίζουν οξύ στρες από αισθητηριακές βλάβες, φάρμακα, ακινησία, θόρυβο και έλλειψη ύπνου. Η πρόληψη του ντελίριου είναι σημαντική όταν αντιμετωπίζουμε τη φροντίδα ηλικιωμένων. Τρέχουσες κλινικές προσεγγίσεις για την πρόληψη περιλαμβάνουν φαρμακολογικές και μη, προσεγγίσεις (βέλτιστη σκέψη, έγκαιρη κινητοποίηση, προαγωγή ύπνου).

Η χρήση μουσικών παρεμβάσεων σε περιβάλλον περίθαλψης έχει φανεί πως προάγει τη σωματική και ψυχολογική υγεία.

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η μουσική μπορεί να ρυθμίσει το στρες και τα συναισθήματα με χαλαρωτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν αργό ρυθμό, χαμηλό τόνο και απλό επαναληπτικό ρυθμό που φάνηκε να αλλάζουν σωματικές αντιδράσεις, μειώνοντας τον καρδιακό παλμό, τον αναπνευστικό παλμό, και τη συστολική αρτηριακή πίεση.

Η έρευνα ήθελε να αξιολογήσει την επίδραση της μουσικής στην πρόληψη του ντελίριου σε ηλικιωμένους. Η έρευνα έγινε σε ΜΕΘ με 40 ασθενείς 55 ετών και άνω.

Οι συμμετέχοντες είτε άκουγαν μουσική είτε έλαβαν τη συνήθη περίθαλψη για 60 λεπτά, 2 φορές την ημέρα, για 3 ημέρες. Η παρέμβαση με μουσική περιέλαβε μουσική με  αργό ρυθμό, χαμηλό τόνο και απλό επαναληπτικό ρυθμό για αλλαγή σωματικών αντιδράσεων. Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στον καρδιακό παλμό πριν και μετρά τη μουσική. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν αρνητικοί όσον αφορά το ντελίριο.

Με βάση τα αποτελέσματα, υπήρχε σημαντική ομάδα παρέμβασης με μουσική και φάνηκε  ότι η αλλαγή με το χρόνο ήταν διαφορετική για τις 2 ομάδες.

Χρειάζεται προσοχή για τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης μουσικής παρέμβασης για ηλικιωμένους  στη ΜΕΘ. Σε τρέχουσες έρευνες, η δόση παθητικής μουσικής κυμαινόταν από 20 λεπτά, 2 φορές την ημέρα σε μια ώρα, 4 φορές την ημέρα, σημειώνουν οι ερευνητές.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων άκουγε για ολόκληρα 60 λεπτά αλλά ορισμένοι σταμάτησαν τη μουσική παρέμβαση νωρίς, λόγω οικογενειακών επισκέψεων, τηλεφωνημάτων, θορύβου περιβάλλοντος, λήψη φαρμάκων, επειδή δεν τους άρεσε η επιλογή της μουσικής ή επειδή είχαν ακούσει αρκετή ώρα.

Συμμετέχοντες ανέφεραν ότι θα τους άρεσε να ακούν  μουσική στο κρεβάτι όταν ήθελαν.

Πηγές: Ιntensive & Critical Care Nursing