Γράφει ο Ηλίας Αθανασιάδης - Παθολόγος Ογκολόγος - Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής & Μ.Η.Θ. Μονάδας Ημερήσιας Θεραπείας ΜΗΤΕΡΑ

H επιταχυνόµενη πρόοδος της Ογκολογίας στη µάχη κατά του καρκίνου και οι επιστηµονικά εντυπωσιακές εξελίξεις της ανοσοθεραπείας και της µοριακής στόχευσης έχουν αναβαθµίσει τις απαιτήσεις της κοινωνίας µας για ποιοτική ογκολογική φροντίδα. Μετά τη διάγνωση του καρκίνου, οι άνθρωποι απαιτούν την καλύτερη φροντίδα, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσουν την ίαση ή τη διατήρηση µιας ποιοτικής και λειτουργικής ζωής, µετατρέποντας τον καρκίνο σε χρόνιο νόσηµα. Το ταχύτατα εξελισσόµενο περιβάλλον και η αναδυόµενη προοπτική αποτελούν µια πρόκληση για την οργάνωση των νοσοκοµειακών δοµών και των συστηµάτων υγείας. Η ανάπτυξη της Τεχνολογίας µε τις εφαρµογές της Τεχνητής Νοηµοσύνης έχει δηµιουργήσει δυνατότητες πέραν κάθε προσδοκίας και έχει ήδη αλλάξει την κλινική ογκολογική φροντίδα, καθώς και την κλινική έρευνα. Η εξατοµίκευση στη φροντίδα, τα στοιχεία ποιότητας στην ογκολογική πράξη και η συγκρότηση και η οργάνωση οµάδας ειδικών στο υψηλότερο επίπεδο είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να καλύψουµε τις απαιτήσεις της εποχής µας.

 Η εξατοµίκευση στην Ογκολογία έχει αλλάξει την ανάγνωση της βιολογίας του καρκίνου και προφανώς έχει οδηγήσει σε εξατοµικευµένη θεραπευτική στρατηγική. Αντιλαµβανόµεθα πλέον ότι ο χαρακτηρισµός ενός νοσήµατος µε βάση το όργανο προέλευσης δεν επαρκεί και είναι κοινή γνώση ότι από το ίδιο όργανο εκκινούν καρκίνοι µε διαφορετική βιολογική συµπεριφορά, διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία και εξατοµικευµένη κλινική πορεία.

 Η εξέλιξη των καρκίνων µετά την εφαρµογή θεραπείας δηµιουργεί νέους ανθεκτικούς κλώνους µε τροποποιηµένα χαρακτηριστικά. Αυτό σηµαίνει ότι στην πορεία κάθε ασθενής έχει τη δική του νόσο µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά και χρειάζεται εξατοµικευµένη επιλογή θεραπείας. Προσαρµοζόµενοι κι εµείς, σκεπτόµαστε διαφορετικά και αναζητούµε την καινούργια µοριακή ανάγνωση και την εξατοµικευµένη επιλογή θεραπείας για κάθε βήµα του καρκίνου. Σε συνδυασµό µε το ότι η φροντίδα καθορίζεται από τις προσωπικές επιλογές του κάθε ανθρώπου σε σχέση µε τη διαχείριση της ζωής του, η ογκολογική θεραπεία χρειάζεται προσόντα τέχνης και επιστήµης, χρειάζεται προσωπική ανάλυση και σύνθεση. Είναι µια τέχνη µε προσωπικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα µια υψηλή επιστήµη που αποκαλύπτει συνεχώς περισσότερα µυστικά σχετικά µε τη βιολογία της εξέλιξης του καρκίνου.

 Είναι πλέον φανερό ότι η ποιοτική ογκολογική φροντίδα είναι έργο οµάδας ειδικών και όχι ενός ατόµου. Η ποιότητα εξασφαλίζεται µόνο αν η οµάδα διαθέτει τις ιατρικές ειδικότητες στο υψηλότερο επίπεδο µε τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισµό και την οργάνωση. Η µεταφορά της πληροφορίας µέσα στην οµάδα είναι άµεση και ακριβής µέσω του ηλεκτρονικού φακέλου και της ψηφιακής απεικόνισης. Φαίνεται ότι η σύγχρονη ογκολογία είναι δύσκολο να εφαρµοσθεί κατά µόνας και απαιτεί σύγχρονο νοσοκοµειακό περιβάλλον πολλών ειδικοτήτων µε έµφαση στην ογκολογική φροντίδα. Στο περιβάλλον αυτό εξασφαλίζεται η παρουσία του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και της σύγχρονης τεχνολογίας.

 Ογκολογικό συµβούλιο

Κεντρικός άξονας των δραστηριοτήτων είναι το ογκολογικό συµβούλιο, όπου όλα τα πρόσωπα καταλήγουν σε κοινές αποφάσεις και χαράσσουν κοινή στρατηγική. Αυτό εξασφαλίζει την κοινή αντίληψη της οµάδας απέναντι στις νέες κλινικές εικόνες και στις προκλήσεις που προκύπτουν. Η λειτουργία της οµάδας διασφαλίζει επίσης ότι οι βασικές αρχές του σεβασµού του προσώπου του ασθενούς και των επιλογών του είναι προτεραιότητα. Επιπλέον επιταχύνεται η πρόοδος στην κλινική έρευνα, αφού η πολύτιµη µάζα της επιστηµονικής πληροφορίας που παράγεται αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης µιας συµπαγούς οργανωµένης οµάδας. Η λειτουργία της οµάδας σε αυτό το περιβάλλον παράγει υψηλού επιπέδου κλινική έρευνα και διαµορφώνει έγκυρες κατευθυντήριες γραµµές.

 Στη νεότερη εποχή µάς καθοδηγούν η καλπάζουσα επιστήµη, η τεχνολογία, οι σύγχρονες νοσοκοµειακές δοµές, αλλά όχι µόνο αυτά. Η ογκολογική νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί θεµέλιο λίθο της οµάδας. Οι σύλλογοι ασθενών έχουν αποτελέσει την ενέργεια και τη φωνή αυτών που έχουν προσωπικά νιώσει την ανάγκη για ποιοτική φροντίδα. Τέλος, το γεγονός ότι η µάχη κατά του καρκίνου είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας, που ζητάει την πρόοδο και τη σύγχρονη θεραπεία τώρα και όχι αύριο, έχει αλλάξει την εικόνα και στηρίζει την ελπίδα ότι ο καρκίνος ως αρρώστια δεν θα έχει πια τη µορφή που έχει σήµερα.