Πλαστική μύτης και ρινικό διάφραγμα μαζί –Ρινοπλαστική: Ο σκοπός της πλαστικής στη μύτη είναι να επιτύχει μια όμορφη μύτη, εναρμονισμένη στο πρόσωπο και συμμετρική ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά του, συγχρόνως όμως να την κάνει πιο λειτουργική στον ρόλο τον οποίο παίζει για ελεύθερη και απρόσκοπτη αναπνοή με τη διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος.

Η επιτυχημένη πλαστική στη μύτη – ρινοπλαστική ενισχύει την αυτοπεποίθηση, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και γενικότερα επιφέρει ένα επαναστατικά θετικό αποτέλεσμα στον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί στη ζωή του καθημερινά.

Βέβαια, με την προϋπόθεση ότι η επέμβαση δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα στην αναπνοή. Υπάρχουν εκ γενετής πολλοί τύποι και σχήματα μύτης, οι οποίες κατά γενική ομολογία θεωρούνται άσχημες, επειδή μειώνουν τη συμμετρία, την αρμονία και τη γλυκύτητα του προσώπου.

Tέτοιες είναι: μύτη με ύβο ή ακόμη με διπλό ύβο, στραβή, μακριά, εφιππιοειδής (σαμαροειδής, σελωτή), αγκιστροειδής, κοντή, πλατιά, με πολύ μεγάλα ή πολύ στενά ρουθούνια κλπ. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψουμε τις άσχημες και λειτουργικά προβληματικές μύτες, των οποίων η κακή εμφάνιση, καθώς και η πλημμελής λειτουργία της αναπνοής οφείλονται είτε σε παλαιότερο τραυματισμό της μύτης είτε σε σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή σε ρινοπλαστική, η οποία έγινε στο παρελθόν και είχε ανεπαρκές, κακό ή ακόμη και καταστροφικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Όλες οι άσχημες μύτες ανεξαρτήτως του πώς προέκυψαν, μπορούν να διορθωθούν με επιτυχία μόνο από εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό, όπως επισημαίνει ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης.


Εννέα στις δέκα ρινοπλαστικές απαιτούν ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση μύτης και ρινικού διαφράγματος

H επιτυχημένη ρινοπλαστική βασίζεται σήμερα, στην ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση του οστέινου και χόνδρινου τμήματος τόσο της ρινικής πυραμίδας όσο και του ρινικού διαφράγματος και των ρινικών κογχών. Έτσι, επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς επιπλοκές και προβλήματα στην αναπνοή και την όσφρηση μετά από την επέμβαση.

Σύμφωνα με παλαιότερες τακτικές πραγματοποίησης ρινοπλαστικής, ο πλαστικός χειρουργός διορθώνει την εξωτερική εμφάνιση της μύτης, χωρίς να πειραχθεί το διάφραγμα. Άλλοτε πάλι ένας πλαστικός χειρουργός διόρθωνε το αισθητικό πρόβλημα της μύτης και ένας άλλος χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος διόρθωνε το σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα.

Τα πιο βασικά στοιχεία της μοντέρνας χειρουργικής μεθόδου θα μπορούσαν να συνοψιστούν με τη διατύπωση και μόνο των πλεονεκτημάτων της. Είναι παραδεκτό από όλους τους ειδικούς του κόσμου ότι σήμερα πλέον δεν υπάρχουν και δεν διατυπώνονται μειονεκτήματα στην «Ταυτόχρονη Πλαστική Μύτης και Ρινικού Διαφράγματος», πέραν του γεγονότος ότι είναι δύσκολη, η εφαρμογή της προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία και χειρουργικό ταλέντο και βεβαίως απαιτείται μακρόχρονη μαθητεία και εξάσκηση για την εκμάθησή της.

Πλαστική μύτης και ρινικό διάφραγμα μαζί -Πλεονεκτήματα: Ο εξειδικευμένος στην πλαστική χειρουργική της μύτης ρινοπλαστικός είναι ο πλέον κατάλληλος για να εντοπίσει, να διαγνώσει και να διορθώσει τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης, με μία και μοναδική, σωστή και ολοκληρωμένη χειρουργική επέμβαση.

"Το τερπνόν μετά του ωφελίμου", δηλαδή με μία εγχείρηση, μία νάρκωση και μία ταλαιπωρία, λύνει κανείς και τα δύο του προβλήματα, δηλαδή αισθητικό και λειτουργικό, τα οποία σχεδόν πάντα συνυπάρχουν.

Ακόμη και στη σπάνια περίπτωση όπου δεν απαιτείται επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα, μετά από τη ρινοπλαστική δημιουργείται η ανάγκη προσαρμογής του ρινικού διαφράγματος στη νέα μύτη. Αυτό απαιτεί ειδικές χειρουργικές τεχνικές, ώστε η ρινοπλαστική να μη δημιουργήσει εκ των υστέρων προβλήματα στην αναπνοή.

Ο ενδιαφερόμενος αποφεύγει το διπλό κόστος δύο ανεξάρτητων εγχειρήσεων και έτσι η ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση μύτης και ρινικού διαφράγματος του κοστίζει το ίδιο, όσο μία απλή ρινοπλαστική.

Περισσότερα http://www.pavlidelis.gr