'Η πλαστική ρινικής μνήμης είναι μια πολύ έξυπνη και ευφυής τεχνική, η οποία στηρίζει το όνομά της στο γεγονός ότι οι ιστοί που απαρτίζουν τη μύτη έχουν μνήμη'.

Η πρόκληση της ρινοπλαστικής

Η μύτη αποτελεί το κεντρικό και το πιο προβεβλημένο χαρακτηριστικό του προσώπου μας και στην πορεία του χρόνου έχουν γραφτεί πολλά για τη ρινοπλαστική, τόσο από ιατρική όσο και από ιστορική, κοινωνική και ψυχολογική άποψη.

Ο πλαστικός χειρουργός Άρης Νταμάγκας, αναπληρωτής διευθυντής στην κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, χαρακτηρίζει τη ρινοπλαστική ως επέμβαση - πρόκληση για τον πλαστικό χειρουργό, αναλύοντας ταυτόχρονα και τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στη συγκεκριμένη επέμβαση: 'Πολύ λίγες επεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν τόσο σημαντική αλλαγή στη ζωή των υποβληθέντων.

Η ρινοπλαστική αποτελεί μια από τις συχνότερες επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική και για τα δύο φύλα, αλλά ταυτόχρονα ίσως και την πιο προκλητική. Η ποικιλομορφία στην ανατομία της μύτης κάνει την κάθε επέμβαση μοναδική, ενώ παράλληλα με το αισθητικό αποτέλεσμα πρέπει να επιτευχθεί και το ανάλογο λειτουργικό, δηλαδή η μύτη να αναπνέει καλά.

Η σύγχρονη τάση είναι η ρινοπλαστική να είναι όσο το δυνατό πιο ατραυματική, με γρηγορότερο χρόνο ανάρρωσης και με φυσικό, εξατομικευμένο και προβλέψιμο αποτέλεσμα. Οι βίαιες και ριζικές αλλαγές πρέπει να αποφεύγονται, υπέρ ενός διακριτικού αισθητικού αποτελέσματος.

Παράλληλα, όλο και περισσότερες εφαρμογές βρίσκει η μέθοδος της ανοικτής ρινοπλαστικής, η οποία προσφέρει το πλεονέκτημα της ευρείας ορατότητας όλων των ανατομικών στοιχείων που πρόκειται να επαναδιαμορφώσει ο πλαστικός χειρουργός'.

Το σώμα έχει μνήμη

Μια ιδιαίτερη δυσκολία της ρινοπλαστικής βρίσκεται στο γεγονός ότι η μύτη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι μαλακό και εύκαμπτο, γι’αυτό και μια σωστή επέμβαση ρινοπλαστικής πρέπει να πραγματοποιείται με σεβασμό προς τους ιστούς της μύτης, με τους οποίους έχει γεννηθεί κανείς.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Νταμάγκα, η επιστήμη της αισθητικής χειρουργικής δεν αντιμετωπίζει πλέον τη μύτη ως μια παθητική και αμετάβλητη βιολογική ύπαρξη: 'Ειδικά στην περίπτωση της μύτης ο πλαστικός χειρουργός δεν ασχολείται με ένα στατικό υλικό.

Και αυτό γιατί ο ιστός της μύτης είναι δυναμικός'.

Η διάσταση αυτή έχει αναδειχτεί και μέσα από τη φαινομενολογική προσέγγιση του σώματος, που εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας του Σώματος, στο πλαίσιο της οποίας το σώμα αναδεικνύεται σε ένα ζωντανό και ενεργητικό στοιχείο του ατόμου, σε μια δυναμική οντότητα.

Δεν συνιστά μόνο ένα βιολογικό αντικειμενικό στοιχείο αλλά και μια ζωντανή υποκειμενική πραγματικότητα. Το σώμα σε αυτό το πλαίσιο έχει δύο αλληλένδετες πλευρές: μια πλευρά αντικειμένου αλλά και μια πλευρά υποκειμένου, που βλέπει, ακούει, αγγίζει και βιώνει τον κόσμο με τη φυσική του παρουσία.

Έτσι, το σώμα προβαίνει σε κατηγοριοποιήσεις αισθητηριακών εμπειριών και οι συνήθειές του δεν αποτελούν μηχανικές διαδικασίες, όπως τα απλά αντανακλαστικά, αλλά είναι μορφές γνώσης, συγκεκριμένοι και σταθεροί τρόποι να δρα, να πράττει και να αντιδρά κανείς.

Επομένως, το σώμα έχει μνήμη και συχνά αρνείται να διαπλαστεί σύμφωνα με τις προθέσεις του κατόχου του. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται με χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, όπου αρκετές φορές λίγο χρονικό διάστημα μετά την πραγματοποίηση μιας αισθητικής επέμβασης το σώμα αποκτά δική του δυναμική, με τάσεις επαναφοράς στην προεγχειρητική του κατάσταση.

Η πλαστική ρινικής μνήμης

Μια νέα τεχνική ρινοπλαστικής που λαμβάνει υπόψη της τη μνήμη του σώματος έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, την οποία εφηύρε και εξέλιξε ο Geoffrey Tobias (Αμερικανός πλαστικός χειρουργός). Ο όρος που έχει υιοθετηθεί γι’ αυτήν είναι 'πλαστική ρινικής μνήμης' ('nasal memory surgery').

Ο κ. Νταμάγκας, ο οποίος εφαρμόζει τη συγκεκριμένη τεχνική ρινοπλαστικής, μου μίλησε γι’αυτήν : 'Η πλαστική ρινικής μνήμης είναι μια πολύ έξυπνη και ευφυής τεχνική, η οποία στηρίζει το όνομά της στο γεγονός ότι οι ιστοί που απαρτίζουν τη μύτη έχουν μνήμη: δύο μήνες μετά την επέμβαση ενδέχεται να επανέλθουν στην αρχική τους θέση.

Άρα, η μέχρι τώρα κλασική άποψη ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ρινοπλαστικής απαιτούνταν η αφαίρεση περίσσειας ιστού δεν ισχύει. Γιατί αυτό κατέληγε σε μια αποσκελετωμένη μύτη, με ένα τυποποιημένο, αφύσικο και απόλυτα τεχνητό αποτέλεσμα που γινόταν ορατό από οποιονδήποτε ουδέτερο παρατηρητή.

Με την καινούργια τεχνική ρινικής μνήμης εκείνο το οποίο αλλάζει είναι ότι αφαιρείται η ελάχιστη δυνατή ποσότητα ιστού και όλα τα υπόλοιπα επαναδιαμορφώνονται με πολύ μικροσκοπικά ράμματα, τα οποία τοποθετούν τους ιστούς της μύτης στην καινούργια θέση τους και ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στη μνήμη του χόνδρου να επαναπροσδιοριστεί'.

Η αποφυγή υπερβολών και ο διακριτικός χειρισμός της μύτης από την πλευρά του πλαστικού χειρουργού με τη συγκεκριμένη τεχνική ρινοπλαστικής έχει πολλαπλά οφέλη, όπως μου είπε ο κ. Νταμάγκας, τονίζοντας την επίτευξη της λειτουργικότητας: 'Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε και από λειτουργική άποψη να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σωστοί, γιατί με τις εξεζητημένες αφαιρέσεις ιστών προέκυπταν μετεγχειρητικά προβλήματα αναπνοής.

Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν αλλά παράλληλα, και με τη χρήση αυτής της τεχνικής, να διορθωθούν τυχόν υπάρχοντα προβλήματα από προηγούμενες κακές επεμβάσεις. Έτσι, το όφελος είναι διπλό. Πετυχαίνουμε μια όμορφη μύτη, η οποία όμως είναι απολύτως λειτουργική'.

Καθώς η ρινοπλαστική μπορεί να τροποποιήσει την πρώτη αναφορά που έχει ένα άτομο όταν κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη, δηλαδή το πρόσωπό του, η αλλαγή στην εικόνα της μύτης μπορεί να δημιουργήσει μια 'ανισορροπία' στην ταυτότητα των ατόμων μέχρι ο νέος εαυτός να παγιωθεί.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Νταμάγκας, οι υποβληθέντες στην πλαστική ρινικής μνήμης συνηθίζουν πιο εύκολα τη νέα εμφάνιση του προσώπου τους, ακριβώς επειδή η αλλαγή δεν είναι πολύ έντονη, κερδίζοντας ένα αισθητικό αποτέλεσμα απόλυτα φυσικό και προβλέψιμο: 'Είναι γεγονός ότι η μύτη αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του προσώπου και συντελεί ενδεχομένως και πάνω από 60% στη συνολική εικόνα που βλέπουμε στο πρόσωπό μας αλλά και που γίνεται αντιληπτή από τους άλλους.

Μια αλλαγή στην εικόνα της μύτης σίγουρα χρειάζεται κάποιο λανθάνοντα χρόνο προσαρμογής αλλά από τη στιγμή που το αποτέλεσμα είναι φυσικό και εξατομικευμένο…ακόμα και από τα πρώτα βήματα που το οίδημα δεν έχει αποδράμει πλήρως η αλλαγή βιώνεται με πολύ θετικό τρόπο από το άτομο'.

Επιπλέον, έχοντας αποφευχθεί ο κίνδυνος οι χόνδροι να επανέλθουν στην αρχική τους θέση λίγους μήνες μετά την πραγματοποίηση της ρινοπλαστικής, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι, εκτός από φυσικό, και μόνιμο : 'Με την πλαστική ρινικής μνήμης μειώνεται και το ενδεχόμενο να χρειαστεί επαναληπτική επανορθωτική επέμβαση.

Μια τέτοια πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Επειδή όμως με τη συγκεκριμένη τεχνική υπάρχει μια μεγάλη ανατομική συνέχεια σε όλες τις ενέργειες του πλαστικού χειρουργού, ακόμα και η οποιαδήποτε μικροδιόρθωση που τυχόν θα απαιτηθεί είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει και υπό τοπική αναισθησία'.

Η επέμβαση που κάνει τη διαφορά

Όπως αναδεικνύεται μέσα από τη συνέντευξη με τον κ. Νταμάγκα, η επιτυχία της πλαστικής ρινικής μνήμης συνίσταται στην εξατομίκευση που επιτυγχάνεται, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πλαστικός χειρουργός : 'Το να προσέλθει κάποιος με μια φωτογραφία μιας ηθοποιού και να λέει 'θέλω την τάδε μύτη' δεν σημαίνει ότι και να την πετύχεις ακριβώς θα ταιριάζει στο πρόσωπό του.

Αυτό είναι λάθος προσέγγιση. Άρα λοιπόν, σε κάθε πρόσωπο ποτέ μια ρινοπλαστική δεν μοιάζει με μια προηγούμενη'. Με την επίτευξη μιας εξατομικευμένης μύτης, η οποία εναρμονίζεται αισθητικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου, αποφεύγεται ο κίνδυνος της ομοιογενοποίησης και της εξάλειψης της διαφορετικότητας των ατόμων.

Η πλαστική ρινικής μνήμης δεν αποτελεί μόνο τη νεότερη και καινοτόμο εξέλιξη στο πεδίο της ρινοπλαστικής, αλλά δίνει και το στίγμα μιας νέας εποχής για τις επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής συνολικά, για τις οποίες η επιτυχία κρίνεται πλέον από το φυσικό αποτέλεσμα και από την όλο και λιγότερη παρέμβαση, που λαμβάνει υπόψη τη μνήμη και τη δυναμικότητα του σώματος.


Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Βουδαπέστη ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους γιατρούς
Σε 16 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανώλης μικρών μηρυκαστικών