Είναι μια επέμβαση που γίνεται με τοπική αναισθησία.

Με μικρές κάνουλες γίνεται μια μικρή ‘λιποαναρρόφηση’, δηλαδή αναρροφούμε λιποκύτταρα από κάποια περιοχή του σώματος του ενδιαφερόμενου. Μετά από μια μικρή επεξεργασία τα λιποκύτταρα αυτά επανατοποθετούνται σαν ‘υλικό γεμίσματος’, όπως ακριβώς και τα εμφυτεύματα που περιγράψαμε προηγουμένως.

Η μεταμόσχευση λίπους φαίνεται να έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα υλικά γεμίσματος:

  1. Το υλικό προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό του ενδιαφερόμενου και δεν προκαλεί αντιδράσεις, και μπορεί να επαναληφθεί χωρίς αρνητικά επακόλουθα μετά 6 – 12 μήνες. 
  2. Δεν υπάρχει περιορισμός όγκου, εφόσον συνήθως μπορούμε να πάρουμε αρκετά κ.ε. λίπους από οποιοδήποτε άτομο, ακόμα και λιποόσαρκου. Έτσι, εκτός από τις συνήθεις περιοχές εμφύτευσης όπως τις ρινοχειλικές αύλακες, τις ρυτίδες της πικρίας και τα χείλη, μπορούν να ‘γεμίσουν’ μεγαλύτερες κοιλότητες όπως βαθουλώματα στα μάτια, και να φουσκώσουν περιοχές όπως τα μάγουλα. 
  3. Φαίνεται ότι παρότι απορροφείται στο μεγαλύτερό του ποσοστό, κάποια κύτταρα παραμένουν ή αντικαθίστανται από συνδετικό ιστό, κι έτσι παρατηρείται μια μόνιμη βελτίωση της περιοχής της θεραπείας.

Δεν έχει κόστος υλικού, παρά μόνο την αμοιβή του γιατρού για την μικροεπέμβαση.