Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, οι εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής, και ιδιαίτερα της χειρουργικής, επιταχύνονται με ραγδαίους ρυθμούς, καθιστώντας απαραίτητη τη διαρκή μετεκπαίδευση σε προηγμένες εφαρμογές και μεθοδολογίες αιχμής. Παράλληλα, η πρόσβαση των ιατρών στην εξειδικευμένη χειρουργική γνώση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Σκοπός και όραμα του NoDE (Network of Doctors’ Education) Institute είναι να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση και ανταλλαγή αυτής της πολύτιμης γνώσης. Έτσι ώστε, αφενός να μην απαιτείται πλέον μετάβαση των ιατρών στο εξωτερικό για τη συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά χειρουργικά fellowships, και αφετέρου να απολαμβάνουν οι ασθενείς πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων, παραμένοντας στην Ελλάδα.

Στο NoDE Institute πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην εξειδικευμένη εκπαίδευση. Πιστεύουμε, επίσης, ότι αυτή η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη του NoDE εργαζόμαστε απολύτως αμισθί, τα δε λειτουργικά έξοδα καθώς και το κόστος των σεμιναρίων καλύπτονται από δωρεές και χορηγίες ιδιωτικών φορέων. Το NoDE δεν είναι επιχείρηση και δεν έχει μετόχους που αποκομίζουν κέρδη.

Μεγάλος απολογισμός σε μικρό χρόνο

Την τελευταία διετία, το NoDE πραγματοποίησε 27 εκπαιδευτικά προγράμματα. Σημειώνεται ότι κατά το 2020, παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, το NoDE κατάφερε να συνεχίσει την εκπαιδευτική του δράση μέχρι την επιβολή του lockdown, χάρη στην αποτελεσματικότητα των hands-on σεμιναρίων και την ευελιξία που προσφέρει η εκπαίδευση μικρών ομάδων χειρουργών. Κατά τη διετία αυτή το NoDE: 

  • Προσέφερε 2.332 ώρες εκπαίδευσης για δεξιότητες στη λαπαροσκοπική χειρουργική μέσω των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Προσομοίωσης του NoDE Institute.
  • Προσέφερε 1.706 ώρες σεμιναρίων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • Εκπαίδευσε σε μικρές ομάδες 471 συναδέλφους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από όλη την Ελλάδα.
  • Εξασφάλισε τη συμμετοχή 98 ομιλητών και εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο πλούσιος αυτός απολογισμός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε το έργο μας με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και επιμονή. Ξεκινώντας το 2021, έχουμε ετοιμάσει ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με σχεδιασμό επέκτασης σε επιπλέον ειδικότητες, όπως την πλαστική-επανορθωτική χειρουργική, την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική καρδιάς, την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μαστού, τη γναθοχειρουργική, και τη χειρουργική σπονδυλικής στήλης.

www.nodeinstitute.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του NoDE, καθώς και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στο [email protected] ή στο 6940815332.