Νέοι δρόμοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής διανοίγονται με καινοτόμα μέθοδο κρυοκατάλυσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Πρόκειται για επέμβαση κρυοκατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής με το πλέον εξελιγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης που βρίσκεται σε χρήση σε μικρό αριθμό κέντρων ηλεκτροφυσιολογίας στην Ευρώπη. Το νέο σύστημα έχει ήδη εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία σε επεμβάσεις κατάλυσης (ablation) από το τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών της Α΄ Καρδιολογικής κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, σηματοδοτώντας και το μέλλον στην επεμβατική μέθοδο ablation.

Το πρωτοποριακό σύστημα επιτρέπει την καλύτερη απόφραξη των πνευμονικών φλεβών και την πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και ασφαλή απομόνωσή τους, που αποτελεί και τον στόχο της επεμβατικής διαδικασίας.

«Η εισαγωγή του νέου αυτού συστήματος κρυοκατάλυσης διευρύνει τις θεραπευτικές μας επιλογές στην αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής προσφέροντας τη δυνατότητα για πραγματοποίηση των επεμβάσεων αυτών σε πολύ σύντομο χρόνο (λιγότερο από 60 λεπτά) και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ενώ συγχρόνως η καλύτερη εφαρμογή του συστήματος στις πνευμονικές φλέβες αυξάνει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου», επισημαίνει ο διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κ. Γεώργιος Ανδρικόπουλος.

Το Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κι εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής, έχει συμπεριλάβει το καινοτόμο σύστημα στην αντιμετώπιση των ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.