Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.661 εκατ. σουηδικές κορόνες, σημειώνοντας μείωση ίση με 13% σε CER (σταθερές τιμές συναλλάγματος) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. Το EBITA ανήλθε σε 1.484 εκατ. σουηδικές κορόνες,, με αποτέλεσμα το περιθώριο του EBITA να διαμορφωθεί στο 41%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του τομέα της αιματολογίας ανήλθαν σε 1.877 εκατ. σουηδικές κορόνες,, ενώ του avatrombopag ενισχύθηκαν κατά 222% και διαμορφώθηκαν σε 180 εκατ. σουηδικές κορόνες. Παράλληλα, οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa ανήλθαν σε 857 εκατ. σουηδικές κορόνες,  και του eftrenonacog alfa στα 413 εκατ. σουηδικές κορόνες,.
Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις του τομέα της ανοσολογίας ανήλθαν στα 1.554 εκατ. σουηδικές κορόνες,  ενώ του emapalumab αυξήθηκαν κατά 47% σε CER και ανήλθαν σε 133 εκατ. σουηδικές κορόνες, 

Σημειώνεται ότι το avatrombopag έλαβε έγκριση στην ΕΕ για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς αυτοάνοσης θρομβοπενίας (ITP) και το anakinra έλαβε έγκριση στη Ρωσία για τη θεραπεία των σχετιζόμενων με την κρυοπυρίνη περιοδικών συνδρόμων (CAPS)

Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2021 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 14.000–15.000 εκατ. σουηδικών κορονών.

Ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:
«Η πανδημία λόγω της νόσου COVID-19, με τους σχετικούς περιορισμούς και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές και τις δραστηριότητές μας. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε με το πέρασμα του χρόνου να συνέλθουμε από πολλές δυσμενείς επιπτώσεις της COVID-19. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τη στρατηγική ανάπτυξη του κύριου χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη βασικών προϊόντων του χαρτοφυλακίου R&D της εταιρείας, όπως το pegcetacoplan και το efanesoctocog alfa, ενώ διερευνούμε νέες ευκαιρίες για το anakinra στη θεραπεία της υπερφλεγμονώδους αντίδρασης που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19».