Το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι εντολές για παραμονή στο σπίτι με σκοπό τον περιορισμό των θανάτων από την πανδημία, υπολογίζεται ότι μείωσε τους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 95.000 παγκοσμίως το 2020, ανακάλυψε ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Science Advances.

Τα lockdown οδήγησαν σε μείωση έως 50% των συγκεντρώσεων διοξείδιο του αζώτου, που εκλύονται από οχήματα και εργοστάσια, στην ατμόσφαιρα, παγκοσμίως.

Αν και τα lockdown μπορεί ενδεχομένως να οδήγησαν σε άνω του 30% μείωση στην απελευθέρωση μικροσκοπικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και σε έως 28% πτώση του όζοντος σε περιοχές της Ασίας, η επίδραση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ήταν αμελητέα.

Αν και οι μειώσεις της ρύπανσης διέφεραν από χώρα σε χώρα, ήταν αρκετά σημαντικές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ώστε να έχουν θετική -αν και μέτρια στις περισσότερες περιπτώσεις- επίδραση στους σχετιζόμενους θανάτους.

Ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπολόγισαν οι ερευνητές οφείλονται κυρίως στη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των lockdown, δήλωσε ο ερευνητής  Guillaume Chossiere.

Tα ευρήματα του Massachusetts Institute of Technology του Cambridge, βασίστηκαν σε αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα σε 36 χώρες, 3 ηπείρων, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και επίγειες μετρήσεις.

Οι ΗΠΑ σημείωσαν πτώση άνω του 4% σε επίπεδα πρωτοξείδιο του αζώτου αλλά λιγότερη από 1% μείωση του όζοντος.

Ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ αποτελούν μέρος της μείωσης των πρόωρων θανάτων που προκαλούνται από αναπνευστικές νόσους λόγω έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η Κίνα πιθανόν καταλαμβάνει σχεδόν το 80% της παγκόσμιας μείωσης των πρόωρων θανάτων λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης.