Να κλείσει όσο γίνεται πιο άμεσα η διαπραγμάτευση για τη σκλήρυνση κατά πλάκας που ήδη εκκρεμεί καιρό. Αυτό λέγεται είναι το πλάνο από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την οποία οι εταιρείες λένε πραγματικά τα καλύτερα για το πόσο γρήγορα προχωρά την ατζέντα των θεμάτων της, παρά τις καθυστερήσεις που έχει να αντιμετωπίσει από άλλους εμπλεκόμενους με το φάρμακο φορείς και την εμφανή υποστελέχωση που έχει..

Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες θεραπευτικές κατηγορίες, με το αποτύπωμα στον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε αρκετά εκατ. ευρώ (πάνω από 100 εκατ. ευρώ). Η συνέχεια δείχνει προς τα αντικαρκινικά...