Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Bone and Mineral Research, συνδέει το μεγάλο βάρος ενός μωρού στη γέννηση με χαμηλότερη οστική πυκνότητα και υψηλότερο κίνδυνο κατάγματος μελλοντικά.

Η έρευνα που βασίστηκε σε στοιχεία των UK Biobank, Early Growth Genetics consortium, και Genetic Factors for Osteoporosis consortium, ανακάλυψε επίσης ενδείξεις ότι διαφορές στα γονίδια που επηρεάζουν το βάρος κατά τη γέννηση μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο κάποιου να εμφανίσει οστεοπόρωση.

Tα ευρήματα ενδεχομένως μπορεί να είναι βοηθητικά για να εντοπίζονται οι ατομικοί κίνδυνοι εμφάνισης οστεοπόρωσης καθώς κάποιος γερνά.

Ο Shu-Feng Lei, του Medical College of Soochow University, στην Κίνα, δήλωσε ότι η έρευνα ανακάλυψε σταθερά αιτιατές σχέσεις μεταξύ βάρους στη γέννηση και κινδύνου για οστεοπόρωση.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με την έγκαιρη πρόληψη της οστεοπόρωσης, δήλωσαν οι ερευνητές.