Δυνατότητα αλλαγής της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca, παρέχεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης.

Στην εφαρμογή emvolio.gov.gr έχει αναρτηθεί κατάλογος με 27 παθήσεις, οι οποίες παρέχουν την αλλαγή της δόσης με εμβόλιο τεχνολογίας mRNA (Pfizer, Moderna).

Με χρήση των ατομικών κωδικών TAXIS, μπορούν να προχωρήσουν στην ιατρική αίτηση για αλλαγή. Άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό SMS με τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για μη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca.

Με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10), οι 27 παθήσεις που οδηγούν σε αλλαγή της δεύτερης δόσης είναι οι εξής:

 • I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση.
 • I74 Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής.
 • I74.1 Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής.
 • I74.2 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων.
 • I74.3 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων.
 • I74.4 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένων αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη.
 • I74.5 Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας.
 • I74.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών.
 • I74.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας.
 • I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα.
 • I80.0 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων.
 • I80.1 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας.
 • I80.2 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων.
 • I80.3 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη.
 • I80.8 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων.
 • I80.9 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης.
 • I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας.
 • I82 Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση.
 • I82.0 Σύνδρομο Budd-Chiari.
 • I82.1 Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα.
 • I82.2 Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας.
 • I82.3 Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας
 • I82.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών.
 • I82.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας.
 • I26 Πνευμονική εμβολή.
 • I26.0 Πνευμονική εμβολή με αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά.
 • I26.9 Πνευμονική εμβολή χωρίς αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά.

Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η εκδήλωση του συνδρόμου θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά από τη 2η δόση του εμβολίου της AstraZeneca είναι εξαιρετικά σπάνια – στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει γίνει μεγάλος αριθμός εμβολίων της AstraZeneca, έχουν καταγραφεί 18 περιπτώσεις μετά τη διενέργεια 13.400.000 δεύτερων δόσεων του εμβολίου (1,3 ανά 1.000.000 δόσεις).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά τα άτομα που ξεκίνησαν τον εμβολιασμό τους (1η δόση) με το εμβόλιο της AstraZeneca να συνεχίσουν κανονικά τη 2η δόση με το ίδιο εμβόλιο.

Από τη σύσταση αυτή εξαιρούνται:

 • Άτομα όλων των ηλικιών που κατά το διάστημα των πρώτων εβδομάδων μετά την 1η δόση εκδήλωσαν σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια θρόμβωσης, με ή χωρίς θρομβοπενία. Η 2η δόση θα πρέπει να γίνει με άλλο εμβόλιο. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σχετικό αίτημα από θεράποντα ιατρό προς την αρμόδια επιτροπή (μέσω του emvolio.gov.gr).
 • Άτομα όλων των ηλικιών που έχουν άλλον ειδικό λόγο για να γίνει η 2η δόση του εμβολιασμού τους με άλλο εμβόλιο. Θα είναι δυνατόν να γίνει αντικατάσταση του εμβολίου της 2ης δόσης μετά από έγκριση σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος από θεράποντα ιατρό προς την αρμόδια επιτροπή (μέσω του emvolio.gov.gr).
 • Άτομα ηλικίας μικρότερης από 30 ετών τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έκαναν την 1η δόση εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca. Συνιστάται η 2η δόση να γίνει με άλλο εμβόλιο, εκτός αν, για λόγους ταχύτερης ανοσοποίησης ή άλλους λόγους, επιθυμούν να συνεχίσουν με τη 2η δόση του εμβολίου της AstraZeneca.