Η κατάθλιψη επηρεάζει πάνω από το 6% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και ο επιπολασμός είναι υψηλότερος στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Μια μελέτη σε 27 ευρωπαϊκές χώρες αξιολόγησε τον επιπολασμό της κατάθλιψης στο 6,4% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, το οποίο είναι υψηλότερο από το 4,2% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

H μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Public Health, διεξήχθη από το King's College του Λονδίνου, το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας του Νοσοκομείου del Mar, το Parc de Recerca Sant Joan de Déu-Institut de Recerca Sant Joan de Déu, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο της León (IBIOMED) και το CIBER για την Επιδημιολογία και τη Δημόσια Υγεία (CIBERESP).

Συνολικά, οι ερευνητές κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τις απαντήσεις από 258.888 άτομα από 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δεν συμμετείχαν η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

Μεγάλες γεωγραφικές διαφορές και διαφορές φύλου

Από το σύνολο του πληθυσμού που ερωτήθηκε, το 6,4% παρουσίασε πιθανή καταθλιπτική διαταραχή. Στις γυναίκες, που αντιπροσώπευαν το 52,2% του δείγματος, ο επιπολασμός αυτής της παθολογίας ήταν 7,7%, πολύ υψηλότερος από αυτόν που καταγράφηκε στους άνδρες -που ήταν στο 4,9%. Αυτή η έντονη διαφορά μεταξύ των φύλων βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση τη Φινλανδία και την Κροατία.

Ενα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας, είναι ότι τα ποσοστά της κατάθλιψης είναι έως και τέσσερις φορές υψηλότερα στις πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες με τον υψηλότερο επιπολασμό είναι η Ισλανδία (10,3%), το Λουξεμβούργο (9,7%), η Γερμανία (9,2%) και η Πορτογαλία (9,2%). Στον αντίποδα, με τα χαμηλότερα ποσοστά, είναι η Τσεχία (2,6%), η Σλοβακία (2,6%), η Λιθουανία (3%) και η Κροατία (3,2%). 

Κατά φύλο, οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών που πάσχουν από κατάθλιψη είναι η Γερμανία και η Ιρλανδία και οι χαμηλότερες είναι η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακία. Για τις γυναίκες, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά της νόσου είναι η Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ενώ οι χαμηλότερες είναι η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία.

Καθοριστικοί παράγοντες

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι δημογραφικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες - όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η ανασφάλεια στην εργασία ή το αυξανόμενο κόστος ζωής - μπορεί να είναι καθοριστικοί παράγοντες στις παρατηρούμενες διαφορές. Όσον αφορά τις ομάδες πληθυσμού, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από κατάθλιψη είναι ηλικιωμένοι, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με χρόνιες ασθένειες και μικρή σωματική δραστηριότητα, και με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εισοδήματος.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν επίσης ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σύγκριση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Πηγές: https://www.healtheuropa.eu/