Ομάδα ψυχολόγων και ψυχιάτρων του Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, University of Cambridge και Albert Einstein College of Medicine καθώς και του University of Virginia ανακάλυψε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας μπορεί ενδεχομένως να θέτουν ανθρώπους σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Affective Disorders.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 1.500 ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν άνθρωποι 6 έως  85 ετών.

Δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Οι ερωτήσεις περιλάμβαναν αν οι συμμετέχοντες είχαν κάποτε κατάθλιψη και αν ναι πότε και σε ποιον βαθμό.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν την εμπειρία κατάθλιψης και ορισμένοι από αυτούς είχαν χρόνια κατάθλιψη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ποικιλία τεχνικών για να ανακαλύψουν μοτίβα στα στοιχεία. Μια από αυτές αφορούσε εφαρμογή μηχανικής μάθησης.

Ανακάλυψαν ότι άνθρωποι με ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως εσωστρέφεια ή νευρωτισμό, ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη.

Ανακάλυψαν επίσης ότι τα σχετιζόμενα χαρακτηριστικά προσωπικότητας άλλαζαν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.

Επίσης διαπίστωσαν ότι τέτοιοι συσχετισμοί ήταν ισχυρότεροι στην εφηβεία - κάτι που φαίνεται λογικό - ο προμετωπιαίος φλοιός που χέει συνδεθεί με πολλά χαρακτηριστικά προσωπικότητας - δεν αναπτύσσεται πλήρως πριν την ενήλικο ζωή.

Πηγές:
Journal of Affective Disorders.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συνέδριο ΙΣΑ: Σύγχρονες προκλήσεις του επαγγελματία ιατρού
ΜΗΤΕΡΑ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Mitera Arthroscopy Course-MAC1
Νέα σειρά podcasts από τη Novartis Hellas: ‘’Η φωνή των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση’’