Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσίαση της έρευνας “Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe”,  την ερχόμενη εβδομάδα , η οποία υλοποιήθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας για την Παθολογία (IQN-Path), τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ασθενών με Καρκίνο (E.C.P.C) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (E.F.P.I.A).  

Εστιάζοντας στα δεδομένα της Ελλάδος θα αναδείξει το επίπεδο της πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και της ποιότητας των εξετάσεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, επισημαίνοντας τις ανεπάρκειες του συστήματος σήμερα και προτείνοντας συστάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος αποζημίωσης και του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι θα προταθούν από τους διοργανωτές βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών και της ποιότητας των νέων θεραπειών με την χρησιμοποίηση βιοδεικτών.