Μελέτη αξιολόγησε την επανενεργοποίηση του ιού του έρπητα σε σοβαρή λοίμωξη από τον SARS-CoV-2.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μελέτη σε ασθενείς που εισήχθησαν σε ογκοαιματολογική μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για σοβαρή νόσηση από την COVID-19.  

Μεταξύ 100 ασθενών, 38 ήταν ανοσοκατεσταλμένοι. Εξήντα τρεις ασθενείς παρουσίασαν ιογενή επανενεργοποίηση (12% για HSV, 58% EBV και 19% CMV). Οι συμπτωματικοί ασθενείς έλαβαν θεραπεία. Η συνολική συσσωρευμένη συχνότητα επανενεργοποίησης του ιού ήταν 56,1% σε 10 ημέρες. Μετά την προσαρμογή, μια προϋπάρχουσα αιματολογική κακοήθεια και μεταμόσχευση στερεών οργάνων παρέμεινε ανεξάρτητα με την επανενεργοποίηση του ιού. Η ιογενής επανενεργοποίηση δεν συσχετίστηκε με τη θνησιμότητα.

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι η συχνότητα επανενεργοποίησης του ιού του έρπητα σε ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ για σοβαρή COVID-19 ήταν υψηλή, αλλά σπάνια απαιτούσε αντιιική θεραπεία.

Πηγές:
docwirenews.