Ενίσχυση που οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη ζήτηση βιοομοειδών λόγω της δυνατότητας εξοικονόμησης κόστους. Επιπλέον, η αύξηση του πληθυσμού που ανήκουν στην τρίτη ηλικία, αλλά και ο πολλαπλασιασμός των χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, του καρκίνου, του άσθματος, της αρθρίτιδας και άλλων νοσημάτων, θα επηρεάσουν θετικά τη σχετική αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης. Την ίδια στιγμή, η επερχόμενη λήξη της πατέντας πολλών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των Certolizumab pegol, Ipilimumab, Alemtuzumab, Ranibizumab και άλλων, αναμένεται ότι  θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη βιο-ομοειδών στην Ευρώπη.

Tα βιοφαρμακευτικά φάρμακα έχουν γίνει ένα σημαντικό μέρος της σύγχρονης φαρμακοθεραπείας, αντιστοιχώντας περίπου στο 50% της συνολικής θεραπευτικής αγοράς λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητας και της εξειδίκευσής τους στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος ασθενειών. Ωστόσο, το υψηλό κόστος της θεραπείας που σχετίζεται με αυτά επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας των βιολογικών φαρμάκων οδήγησε στην ανάπτυξη βιολογικών ομοειδών που στοχεύουν στη μείωση του κόστους της θεραπείας αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα των ασθενών στα φάρμακα. 

Επί του παρόντος, υπάρχουν 69 βιο-ομοειδή στην Ευρώπη τα οποία έχουν εγκριθεί για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας, του καρκίνου, των φλεγμονωδών και αυτοάνοσων διαταραχών. 

Το Adalimumab  αν και κυριαρχεί σήμερα στην αγορά αντιμετωπίζει την πλειοψηφία του ανταγωνισμού με 6 βιολογικά ομοειδή εγκεκριμένα, ακολουθούμενα από το Trastuzumab και το Mabthera με πέντε βιο-ομοειδή που ανταγωνίζονται το προϊόν αναφοράς στην αγορά.

Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζει η αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, που οφείλεται κυρίως στις τεχνολογικές εξελίξεις στην υγειονομική περίθαλψη και τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Οι περιφέρειες που περιλαμβάνουν τη Δανία , την Ιταλία , τη Γαλλία και τη Γερμανία είναι εξίσου προσοδοφόρες αγορές και αναμένονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης. 

Στο μεταξύ προ ημερών, η  Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το πρώτο βιολογικά ομοειδές ranibizumab (Byooviz, SB11), ένα προϊόν της Samsung Bioepis.

Το ranibizumab,  εγκρίθηκε για νεοαγγειακή (υγρή) εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία, διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, πολλαπλασιαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, οίδημα της ωχράς κηλίδας μετά από απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς και χοριοειδή νεοαγγείωση.

Πηγές: centerforbiosimilars.com