Υπάρχουν λίγα διαθέσιμα στοιχεία για το ρόλο που παίζει ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 στην τροποποίηση της πρόγνωσης σε λήπτες μοσχεύματος νεφρού.

Η Jessica Harding και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν μια μελέτη για τη σύγκριση της θνησιμότητας μεταξύ των ληπτών νεφρού, με διαβήτη τύπου 1, διαβήτη τύπου 2 και νεφρική νόσο τελικού σταδίου που δεν σχετίζεται με διαβήτη.

Η μελέτη περιελάμβανε 254.188 ασθενείς άνω των 18 ετών, οι οποίοι προσδιορίστηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος νεφρικών δεδομένων των ΗΠΑ (2000-2018).

Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 14,6 έτη, πάνω από τον οποίο επήλθαν 72.175 (28,4%) θάνατοι. Οι πιθανότητες πενταετούς επιβίωσης ήταν 88% για μη διαβήτη, 85% για διαβήτη τύπου 1 και 77% για διαβήτη τύπου 2. Μετά την προσαρμογή, η θνησιμότητα ήταν υψηλότερη στην ομάδα διαβήτη τύπου 1 και στη συνέχεια στο διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές είπαν: «Στις ΗΠΑ, ο τύπος διαβήτη είναι ένας σημαντικός τροποποιητής στον κίνδυνο θνησιμότητας μεταξύ των ληπτών νεφρού, με τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια που σχετίζεται με διαβήτη τύπου 1».

Πηγές:
Nephrology times