Ερευνητές με επικεφαλής το Centenary Institute, ανέπτυξαν το πρώτο τεστ γενετικού κινδύνου (GRS) διαθέσιμο για τον εντοπισμό ασθενών με υψηλό κίνδυνο κίρρωσης ήπατος που συνδέεται με το αλκοόλ.

Υψηλό GRS από τα τεστ όσων κατανάλωναν πολύ αλκοόλ σήμαινε τριπλάσια αύξηση του κινδύνου κίρρωσης. Η παρουσία διαβήτη και υψηλό GRS αύξανε τον κίνδυνο κίρρωσης σε πότες περισσότερο από 10 φορές.

Ο Devanshi Seth, δήλωσε ότι μόνο μειοψηφία ανθρώπων υψηλού κινδύνου που έπιναν εμφάνισαν τελικά κίρρωση. Έως σήμερα δεν υπάρχει τρόπος εντοπισμού ανθρώπων σε κίνδυνο.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι το τεστ GRS επιτρέπει τον εντοπισμό ανθρώπων σε κίνδυνο σε πρώιμο στάδιο, επιτρέποντας την εφαρμογή παρεμβάσεων.

Ο Dr. John Whitfield δήλωσε ότι το τεστ αναπτύχθηκε εξετάζοντας δείγματα ασθενών με και χωρίς κίρρωση αλλά όλοι είχαν ιστορικό βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ.

Αυτό κατηγοριοποιήθηκε ως κατανάλωση περισσότερων από 80 γρ. αλκοόλ καθημερινά στους άντρες και περισσότερο από 50 γρ. στις γυναίκες για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Ο Dr. Whitfield δήλωσε ότι τα σκορ κινδύνου υπολογίστηκαν αναλύοντας έως 8 γονιδιακές ποικιλομορφίες και 3 κλινικούς παράγοντες κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη), που συνδέονται με κίρρωση.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι έδειξαν ότι GRS που βασίζεται μόνο σε 3 γενετικές ποικιλομορφίες κινδύνου και κατάστασης διαβήτη μπορεί να είναι πολύ σημαντικό στον εντοπισμό του γενικού κινδύνου κίρρωσης.