Μεσήλικες που είχαν υπέρταση από τότε που ήταν νέοι ενήλικες εμφανίζουν εγκεφαλικές αλλαγές που ενδεχομένως αυξάνουν τον κίνδυνο μελλοντικής νοητικής έκπτωσης, αναφέρει νέα έρευνα.

Η Dr. Christina Lineback, του Northwestern Memorial Hospital δήλωσε ότι υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν ότι αλλαγές στον εγκέφαλο ενδεχομένως αρχίζουν σε μικρότερη ηλικία και  ότι η νέα έρευνα δίνει περαιτέρω ενδείξεις ότι η υπέρταση στη νεαρή ενήλικο ζωή μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλει σε αλλαγές στον εγκέφαλο μελλοντικά.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 30 ετών που συλλέχτηκαν από 142 συμμετέχοντες σε μακροχρόνια αμερικανική έρευνα για να μελετήσουν το κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Ως μέρος της έρευνας, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία στην ηλικία των 30 και 55 ετών.

Οσοι είχαν υπέρταση από την ηλικία των 25 έως την ηλικία των 55 είχαν περισσότερες εμφανείς αλλαγές στη μαγνητική τους τομογραφία στην ενήλικο ζωή. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι μπορεί ενδεχομένως να τους έθετε σε μεγαλύτερο κίνδυνο για νοητικά προβλήματα και προβλήματα μνήμης.

Η έρευνα παρουσιάστηκε σε συνέδριο του American Stroke Association στη Νεα Ορλεάνη.

Εδειξε ύπαρξη σχέσης αλλά δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή.