Η μακροχρόνια χρήση παρακεταμόλης θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου σε ανθρώπους με υπέρταση, αναφέρει έρευνα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ασθενείς που έχουν μακροχρόνια συνταγή για το αναλγητικό, θα πρέπει να επιλέγουν τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το μικρότερο δυνατόν διάστημα.

Η έρευνα του University of Edinburgh που δημοσιεύτηκε στο Circulation, είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη μεγάλη κλινική δοκιμή που ασχολείται με αυτή την ερώτηση.

Η παρακεταμόλη συνιστάτο συχνά ως πιο ασφαλής εναλλακτική σε άλλη κατηγορία αναλγητικών, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη που είναι γνωστό πως αυξάνουν την πίεση και τον κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Στην έρευνα, 110 ασθενείς με ιστορικό υπέρτασης είχαν συνταγή για ένα γραμμάριο παρακεταμόλης 4 φορές την ημέρα ή για placebo, για 2 εβδομάδες.

Σε όσους συνταγογραφήθηκε παρακεταμόλη είχαν σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε σύγκριση με όσους λάμβαναν placebo.

Η αύξηση ήταν παρόμοια με αυτή που φάνηκε με τα μη στεροειδή και θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας ή εγκεφαλικού κατά περίπου 20%.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα θα πρέπει να οδηγήσουν σε επισκόπηση συνταγών για μακροχρόνια χρήση παρακεταμόλης –ιδιαίτερα σε όσους έχουν υπέρταση ή ιδιαίτερο κίνδυνο για καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Dr Iain MacIntyre, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για τη βραχυπρόθεσμη χρήση της για πονοκεφάλους ή πυρετό αλλά η έρευνα δείχνει νέο κίνδυνο για ανθρώπους που τη λαμβάνουν τακτικά για μεγάλο διάστημα, συνήθως  για χρόνιο πόνο.

Πηγές:
Circulation