Αρκετές εταιρείες, λέει, έχουν μαζευτεί στη διαπραγμάτευση για το πολλαπλό μυέλωμα και μεταξύ αυτών και κάποια που εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά πρόσφατα. Αλήθεια το σκεύασμα της τελευταίας και συγκεκριμένα τη διάθεσή του ποια εταιρεία θα το πάρει, συγκεκριμένα ποια ελληνική εταιρεία; Αν είναι αυτή που ακούγεται, ξέρει η πολυεθνική να επιλέγει.

Την ίδια στιγμή, νέα καθυστέρηση ακούστηκε για μεγάλη θεραπευτική κατηγορία, η διαπραγμάτευση της οποίας εκρεμμεί εδώ και κάποια χρόνια. Γεγονός;