Νέοι ενήλικες που δυσκολεύονται οικονομικά να προμηθευτούν  τρόφιμα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο διαβήτη μελλοντικά- πιθανόν λόγω μακροχρόνιας επίδρασης της κατανάλωσης πιο φτηνής και λιγότερο θρεπτικής τροφής.

Σε αυτό το συμπέρασμα έφτασαν ερευνητές που ανέλυσαν στοιχεία 4.000 ανθρώπων στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των ηλικιών 32 και 42, τα ποσοστά διαβήτη ήταν υψηλότερα μεταξύ όσων ανέφεραν τροφική ανασφάλεια στις ηλικίες 24 έως 32 έναντι όσων δεν δυσκολεύονταν σε αυτές τις νεαρότερες ηλικίες.

Η Cassandra Nguyen, του Washington State University, δήλωσε ότι όταν κοιτάζουμε τα στοιχεία 10 χρόνια αργότερα, βλέπουμε ότι αυτοί που είχαν τροφική ανασφάλεια ως νεαροί ενήλικες ήταν πιο πιθανό να έχουν διαβήτη στη μέση ενήλικο ζωή.

Η Nguyen δήλωσε, ότι το να τρώει κάποιος σύμφωνα με τις διατροφικές οδηγίες τείνει να κοστίζει περισσότερα χρήματα και ενδεχομένως περισσότερο χρόνο. Δεν είναι πάντα προσβάσιμα σε νοικοκυριά με περιορισμούς όπως η μεταφορά σε πόρους χαμηλότερου κόστους, θρεπτικά πιο πυκνής τροφής.

Η ερευνήτρια επίσης δήλωσε, ότι ενδεχομένως η τροφική ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε διατροφή που συμβάλλει στον κίνδυνο νόσου, οδηγώντας σε επιπλέον έξοδα περίθαλψης, που πιέζουν περαιτέρω τα οικονομικά ενός νοικοκυριού και προκαλούν χειρότερη τροφική ανασφάλεια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition.

Πηγές:
Journal of Nutrition.