Αλεξάνδρα Γκίτση

 
Σε διψήφιο ποσοστό ανατιμήσεων, που έφτασε μεσοσταθμικά στο 13,4% σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, προχώρησε το πρώτο τρίμηνο του έτους η ΦΑΓΕ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η γαλακτοβιομηχανία να συγκρατήσει την αξία των πωλήσεων της στα επίπεδα των 138,1 εκατ. δολαρίων -σημείωσαν οριακή αύξηση 2,8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021. Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές έκαναν πιο απρόσιτο το προϊόν της για τους καταναλωτές που μείωσαν τις αγορές τους σε όγκο κατά 7,9%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γαλακτοβιομηχανία, στην Ελλάδα οι πωλήσεις της σε αξία μειώθηκαν κατά 11,8%, στην Ιταλία κατά 10,3% και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 15,2%. Αντιθέτως στις ΗΠΑ οι πωλήσεις της σε αξία αυξήθηκαν κατά 15%. Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν κατά 14,2%, 18,8%, 16,9% και 1,5% αντίστοιχα.

Αποτέλεσμα οι πωλήσεις σε αξία εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν πλέον το 87,2% των συνολικών πωλήσεών σε αξία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 85,1% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021.

Το μικτό κέρδος της μειώθηκε κατά 22,8% στα 41,3 εκατ. δολάρια και ως ποσοστό των πωλήσεων στο 29,9%, έναντι 39,8% το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2021. Ο κύριος λόγος αυτής της μείωσης ήταν η αύξηση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ κατά 47,5% και στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 50,4%.

Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν στα 12,5 εκατ. δολ. σημειώνοντας μείωση 33,7%, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκατ. δολάρια, από 10 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη στα 5,4 εκατ. δολάρια από 12,3 εκατ. δολάρια που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Πηγές:
euro2day