Εν μέσω της κρίσης COVID-19, η παγκόσμια αγορά της κατ’ ανάθεση παραγωγής φαρμάκων βάσει σύμβασης, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 130 δισ. δολ. το 2026 από 100 δισ. δολ. το 2020, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,6% την περίοδο ανάλυσης.

Η ισχυρή ζήτηση για φάρμακα και θεραπευτικά μέσα στις αναδυόμενες οικονομίες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εμπορευματοποίηση των γενοσήμων και των αναδυόμενων τεχνολογιών αναμένεται να τονώσουν την ανάπτυξη στην αγορά.

Με την αγορά να οδεύει σταδιακά προς τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, με πολλά από αυτά τα φάρμακα να αναπτύσσονται από νεοσύστατες ή μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας που είτε δεν έχουν είτε διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής, τροφοδοτεί επίσης την ανάπτυξη στις φαρμακευτικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Επίσης, η αύξηση του πληθυσμού που ανήκει στην Τρίτη ηλικία, η αυξανόμενη κατανάλωση φαρμάκων, η αύξηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, η εντονότερη πίεση για μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης είναι παράγοντες που αναμένεται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγοράς.Τα API/Bulk Drugs (δραστικές ουσίες), ένα από τα τμήματα που αναλύονται στην έκθεση, προβλέπεται να καταγράψουν άνοδο κατά 4,4% και να φτάσουν τα 81,5 δισ. δολ. μέχρι το τέλος της περιόδου ανάλυσης.

Η αγορά της κατ’ ανάθεση παραγωγής προϊόντων βάσει σύμβασης (Pharmaceutical Contract Manufacturing) στις ΗΠΑ εκτιμάται σε 31,6 δισ. δολ. το 2021. Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, προβλέπεται να φτάσει τα 21,1 δισ. δολ. μέχρι το έτος 2026 διαγράφοντας άνοδο κατά 5,6 % την περίοδο ανάλυσης. Μεταξύ των άλλων αξιοσημείωτων γεωγραφικών αγορών είναι η Ιαπωνία και ο Καναδάς, καθεμία από τις οποίες προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 3,6% και 4,1% αντίστοιχα κατά την περίοδο ανάλυσης. Εντός της Ευρώπης, από την άλλη, δυναμικότερη εμφανίζεται η Γερμανία, η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 4,2% .

Το τμήμα συσκευασίας θα φτάσει τα 15,6 δισ. δολ. έως το 2026

Η υιοθέτηση νέων και πιο αποτελεσματικών τρόπων συσκευασίας έχει αυξήσει τη ζήτηση για νέα μηχανήματα. Γίνονται δε προσπάθειες για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας εξατομικευμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών. Στον παγκόσμιο τομέα συσκευασίας, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ευρώπη κυριαρχούν και θα αυξήσουν αυτό το τμήμα κατά 4,8%. 

Αυτές οι περιφερειακές αγορές που αντιστοιχούν σε ένα συνδυασμένο μέγεθος αγοράς 8 δισ. δολ. το 2020 θα φτάσουν στο προβλεπόμενο μέγεθος των 11,3 δισ. δολ. μέχρι το κλείσιμο της περιόδου ανάλυσης. Η Κίνα θα παραμείνει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων κρατών σε αυτό το σύμπλεγμα περιφερειακών αγορών. Με επικεφαλής χώρες όπως η Αυστραλία, η Ινδία και η Νότια Κορέα, η αγορά στην Ασία-Ειρηνικό προβλέπεται να φτάσει τα 3,4 δισ. δολ. έως το  2026.

Πηγές:
Research and Markets