Περισσότερα από 43 εκατομμύρια επιπλέον υγειονομικοί απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι για την παγκόσμια κάλυψη υγείας, αναφέρει έρευνα του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) στο University of Washington's School of Medicine, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Lancet. Tα μεγαλύτερα κενά παρατηρήθηκαν στην υποσαχάρια Αφρική, Νότια Ασία και Βόρειο Αφρική, καθώς και στη Μέση Ανατολή.

Ο ερευνητής Dr. Rafael Lozano, του IHME, δήλωσε ότι αυτοί είναι οι πιο ολοκληρωμένοι υπολογισμοί έως σήμερα για τους εργαζόμενους στην περίθαλψη παγκοσμίως.

Αυτοί είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία ώστε οι χώρες να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει πληροφοριών και να σχεδιάζουν για το μέλλον.

Οι ερευνητές εστίασαν σε ελλείψεις, σε 4 κατηγορίες: γιατρούς, νοσηλευτές και μαίες, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί.

Το 2019, υπολόγισαν ότι περισσότερες από  130 χώρες είχαν ελλείψεις σε γιατρούς και περισσότερες από 150 σε νοσηλευτές και μαίες.

Όταν συγκρίνουμε τα τρέχοντα επίπεδα υγειονομικών με τα ελάχιστα που απαιτούνται για να πληρείται ο στόχος του 80, ως σκορ στο  διεθνή Δείκτη Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης, οι ερευνητές υπολόγισαν έλλειψη περισσότερων των 43 εκατομμυρίων υγειονομικών- αριθμό που περιλάμβανε 30,6 εκατομμύρια νοσηλευτές και μαίες και 6,4 εκατομμύρια γιατρούς,

Η Dr. Annie Haakenstad, δήλωσε ότι οι ερευνητές ανακάλυψαν ότη η πυκνότητα των υγειονομικών σχετίζεται στενά με το επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές και προσεγγίσεις όσον αφορά τις αποφάσεις που μπορεί να βοηθούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων και αυτές θα πρέπει να ταιριάζουν με την κατάσταση σε κάθε χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερη από δεκαπλάσια διαφορά στην πυκνότητα υγειονομικών μεταξύ και εντός περιοχών, το 2019.

Αυτές κυμαίνονταν από  2,9 γιατρούς ανα  10.000 ανθρώπους στην υποσαχάρια Αφρική έως 38,3 ανα 10.000 στην Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Η Κούβα είχε πυκνότητα 84,4 ανα 10.000 σε σύγκριση με  2,1 στην Αιτή.

Παρόμοιες διαφορές παρατηρήθηκαν στους αριθμούς νοσηλευτών και μαιών, με πυκνότητα 152.3 ανα 10,000 στην Αυστραλία-Ασία σε σύγτκριση με 37.4 ανα 10,000 στη Νότια Λατινική Αμερική.

Παρά τη σταθερή αύξηση στους υγιεονομικούς μεταξύ 1990 και 2019, παρέμεναν σημαντικά κενά.

Οι ερευνητές αναφέρονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην έλλειψη, όπως μετανάστευση, πόλεμοι, βία έναντι των υγειονομικών και ανεπαρκή κίνητρα εκπαίδευσης.

Tα ευρήματα δείχνουν πόσο ελλιπώς ήταν προετοιμασμένος ο πλανήτης όταν εμφανίστηκε η πανδημία Covid-19.

Πηγές:
Lancet: