Η πολλή παρακολούθηση τηλεόρασης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, άσχετα από το γενετικό προφίλ ενός ανθρώπου, δήλωσε ομάδα επιστημόνων των Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit, University of Cambridge και University of Hong Kong.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα στο BMC Medicine, οι ερευνητές έδειξαν ότι- υποθέτοντας ότι υπάρχει αιτιατή σχέση- ποσοστό 11% περιστατικών στεφανιαίας νόσου θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι άνθρωποι έβλεπαν λιγότερο από μια ώρα την ημέρα τηλεόραση.

Ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από τη UK Biobank, έρευνα που περιλαμβάνει πάνω από  500.000 ενήλικες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 12 χρόνια.

Η ομάδα δημιούργησε σκορ πολυγονιδιακού κινδύνου για τον καθένα-το γενετικό κίνδυνο δηλαδή εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου- με βάση 300 γενετικές ποικιλομορφίες που είναι γνωστό πως επηρεάζουν τις πιθανότητες εμφάνισης της πάθησης. Οπως αναμενόταν, άνθρωποι με υψηλότερο σκορ είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν την πάθση.

Ανθρωποι που έβλεπαν τηλεόραση περισσότερο από 4 ώρες την ημέρα είχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη νόσο, άσχετα από το σκορ πολυγονιδιακού κινδύνου.

Σε σύγκριση με αυτούς, άνθρωποι που έβλεπαν τηλεόραση 2-3 ώρες την ημέρα είχαν  6% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης της πάθησης, ενώ όσοι έβλεπαν λιγότερο από μια ώρα είχαν κατά 16% χαμηλότερο ποσοστό. Οι σχέσεις ήταν ανεξάρτητες από τη γενετική ευαλωτότητα και άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου.

Ο χρόνος αναψυχής σε έναν υπολογιστή δεν φάνηκε να επηρεάζει τον κίνδυνο νόσησης.

Ο Dr Youngwon Kim, του University of Hong Kong, δήλωσε ότι άνθρωποι που βλέπουν τηλεόραση λιγότερο από μια ώρα την ημέρα είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν την πάθηση, ανεξάρτητα από το γενετικό τους κίνδυνο.

Πρόσθεσε, ότι ο περιορισμός του χρόνου που κάθεται κάποιος να δει τηλεόραση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη αλλαγή του τρόπου ζωής, που θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους με υψηλή γενετική προδιάθεση στη στεφανιαία νόσο συγκεκριμένα, να ελέγξουν τον κίνδυνο.