Πρόσκληση σε γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα για συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου "Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού" στο πλαίσιο του προγράμματος "Σπύρος Δοξιάδης", απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ.

Στην προκήρυξη, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αφορά τη διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων κατά του καρκίνου του μαστού.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δωρεάν διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων κατά του καρκίνου του μαστού. Στους σκοπούς της δράσης περιλαμβάνονται, επίσης, η μείωση στην πίεση στο συστήματος Υγείας, η μείωση στο κόστος θεραπείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η
βελτίωση στην πρόσβαση στο σύστημα Υγείας σε μη προνομιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού της χώρας.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η καταγραφή και η δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και του προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.476.400 ευρώ και διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Η τιμή αποζημίωσης των δημοσίων και ιδιωτικών Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας ορίζεται σε 35 ευρώ.

Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης από κατάλληλες ειδικότητες ιατρών ορίζεται σε 30 ευρώ.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες