Πέντε επιστημονικές περιλήψεις με θεραπείες κατά της κυστικής ίνωσης, αναμένεται να ανακοινωθούν στο 45ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κυστικής Ίνωσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κυστικής Ίνωσης (ECFS), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 11 Ιουνίου στην Ολλανδία.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για την πρώτη ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν στο Μητρώο Ασθενών του Ιδρύματος Κυστικής Ίνωσης των ΗΠΑ (CFFPR) από περισσότερα από 16.000 άτομα με τη νόσο, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συγκεκριμένη θεραπεία (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor), για κατά μέσο όρο εννέα μήνες.

Από την πρώτη ενδιάμεση ανάλυση μιας συνεχιζόμενης πενταετούς μετεγκριτικής μελέτης (περίληψη WS22.05) έδειξε ότι η σε πραγματικές συνθήκες θεραπεία συσχετίστηκε με βελτιωμένη πνευμονική λειτουργία και μείωση κατά 77% του κινδύνου για πνευμονικές παροξύνσεις.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, δεδομένα που συγκρίνουν τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της πνευμονικής λειτουργίας σε πάσχοντα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω με δύο μεταλλάξεις F508del (F/F) ή μία μετάλλαξη F508del και μία μετάλλαξη ελάχιστης λειτουργίας (F/MF) που υποβλήθηκαν στην ίδια θεραπεία.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρξε σημαντική επίδραση στην πορεία της πνευμονικής νόσου.