Παιδιά που ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να αισθάνονται πιο ευτυχισμένα και υγιή σε σχέση με άλλα που περνούν πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη.

Νέα έρευνα του University of South Australia ανακάλυψε ότι η ευεξία των παιδιών αυξανόταν όταν συμμετείχαν σε εξωσχολικές δραστηριότητες και μειωνόταν όταν περνούσαν χρόνο στα social media ή παίζοντας video games.

Η έρευνα ανέλυσε στοιχεία 61.759  μαθητών  4  έως 9 ετών και αξιολόγησε το μέσο αριθμό ημερών την εβδομάδα που τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες μετά το σχολείο (3–6). Συγκρίθηκαν έναντι παραγόντων ευεξίας.

Φάνηκε πως οι περισσότεροι μαθητές έβλεπαν τηλεόραση 4 ημέρες την εβδομάδα και περνούσαν χρόνο στα social media 3 ημέρες την εβδομάδα.

Η Dr. Rosa Virgara, δήλωσε ότι η έρευνα υπογραμμίζει έντονη ανάγκη να ενθαρρύνονται τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παρά να ασχολούνται με οθόνες.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης διαφορές μεταξύ παιδιών από χαμηλό και υψηλό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

Μαθητές στα χαμηλότερα περιβάλλοντα που έπαιζαν σπορ συχνά ήταν κατά 15% πιο πιθανό να είναι αισιόδοξα, 14% πιο πιθανό να είναι ευτυχισμένα και ικανοποιημένα από τη ζωή τους και 10% πιο πιθανό να μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους.

Παιδιά που έπαιζαν video games και χρησιμοποιούσαν social media σχεδόν πάντα, είχαν χαμηλότερα επίπεδα ευεξίας. Ήταν έως 9% λιγότερο πιθανό να είναι ευτυχισμένα, έως 8% λιγότερο πιθανό να είναι αισιόδοξα και 11% πιο πιθανό να παραιτούνται.

Η Dr. Virgara είπε ότι παιδιά που κινδύνευαν περισσότερο έτειναν να προέρχονται από χαμηλότερο κοινωικο-οικονομικό περιβάλλον- που δείχνει ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη σε αυτές τις περιοχές.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο BMC Pediatrics.

Πηγές:
BMC Pediatrics.