Ερευνητές του Massachusetts General Hospital (MGH) και του Deep Longevity Limited χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να ερευνήσουν την ευεξία και να αναπτύξουν πλαίσιο για να βοηθήσουν ανθρώπους να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη ικανοποίησή τους.

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μοντέλο με βάση μηχανική μάθηση, που βασίζεται σε πληροφορίες από ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η ψυχολογική ηλικία κάποιου, η μελλοντική του ευεξία και ο κίνδυνος κατάθλιψης.

Για κάθε άνθρωπο, η ομάδα έφτιαξε χάρτη αυτο-οργάνωσης που πραγματοποίησε αρχική αξιολόγηση του επιπέδου ευεξίας και την τάση του για κατάθλιψης και στη συνέχεια έδινε εξατομικευμένες συμβουλές.

Ο χάρτης αποτελείται από περιοχές που συνδέονται με υψηλή και χαμηλή ευεξία-‘’βουνά και τρύπες’’-και αποκαλύπτει το βραχύτερο δρόμο μεταξύ της αφετηρίας ενός ανθρώπου και του σημείου που μεγιστοποιεί την ευεξία του.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στην καθοδήγηση συμπεριφορικής θεραπείας και άλλων ψυχικών παρεμβάσεων ώστε να δώσει προσωποποιημένο δρόμο προς τη βελτίωση της ευεξίας, που θα μπορεί να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια συνεδριών.

‘Η μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή που θα βοηθά καταναλωτές.

Οι ερευνητές εντόπισαν τις περισσότερο ρέπουσες προς κατάθλιψη ψυχολογικές διαμορφώσεις στην αυτό-οργάνωση  χαρτών και έφτιαξαν αλγόριθμο που βοηθά ανθρώπους να απομακρύνονται από τέτοιες επικίνδυνες ψυχικές καταστάσεις.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Aging.

Πηγές:
Massachusetts General Hospital