Γράφει η

Gisella Dante

Managing Director Janssen Greece, Poland and Romania, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Τα τελευταία δύο χρόνια το σύνολο των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις λόγω της πανδημίας Covid-19, στις οποίες εμείς στη Janssen ανταποκριθήκαμε άμεσα με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο - απαντήσαμε δηλαδή με αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά, την καινοτομία, την υπέρτατη αξία που σταθερά και απαρέγκλιτα υπηρετούμε.

Η επιστημονική καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του DNA και της αποστολής μας, καθώς δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για προσφορά αποτελεσματικότερων και προσβάσιμων θεραπειών στους ασθενείς, με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό όφελος για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, εμείς στη Janssen υποστηρίζουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προκύπτουν για την υγεία αν αναδειχθεί η αξία ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην καινοτομία.

Οι επενδύσεις σε καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες υποδομές υγείας, που, πέραν της ελπίδας για τον κάθε ασθενή, συμβάλλουν στη δημιουργία παραγωγικών οικονομιών και ανθεκτικών στις κρίσεις υγείας κοινωνιών.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) μπορούν να μετουσιωθούν σε μια πραγματική ευκαιρία επένδυσης, μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας μας. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία να μετασχηματιστεί το εθνικό σύστημα υγείας σε ένα κορυφαίο, πρωτοποριακό μοντέλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες καινοτομίας, βελτιώνοντας την υγεία των ασθενών και ενισχύοντας συνολικά τη βιωσιμότητα του συστήματος δημόσιας υγείας.

Και μιλώντας για όρους βιωσιμότητας, πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα η δαπάνη για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει να αναστραφεί με συνδυασμό εξορθολογισμού δαπανών και ταυτόχρονης αύξησης της χρηματοδότησης.

Ο φαρμακευτικός κλάδος έχει θεσμικά και επανειλημμένα εκφράσει ότι ο μηχανισμός των υποχρεωτικών επιστροφών αποτελεί μέγα ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού, μεταρρύθμισης και ανάκαμψης της δημόσιας υγείας και κατά συνέπεια, πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις για την πολιτική υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

  1. την προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στη φαρμακευτική καινοτομία,
  2. την ευεργετική επίδραση αυτών των επενδύσεων στην ανάπτυξη των οικονομικών δεικτών της χώρας, και
  3. την καθοριστική συμβολή τους στα επίπεδα υγείας των Ελλήνων.

Η αλήθεια είναι ότι, τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας, η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου στην αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης σε σύγκριση με το παρελθόν, ψηφιοποιώντας για παράδειγμα τις υπηρεσίες συνταγογράφησης -άυλη συνταγογράφηση- σε ποσοστό κάλυψης που ξεπερνά το 95% του πληθυσμού.

Μια επόμενη μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή για την Ελλάδα είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων υγείας. Με την αξιοποίηση αυτή, θα αναβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών επιλογών, επιτρέποντας έτσι τη συνολική βελτίωση της απόδοσης του συστήματος υγείας, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η διαφάνεια.

Αναμφισβήτητα, τα συστήματα υγείας μπορούν και οφείλουν να κάνουν καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων υγείας και να δημιουργήσουν νέα και αποτελεσματικότερα ασθενοκεντρικά μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης. Η Ελλάδα διαθέτει μια εξαιρετική ευκαιρία να καταστεί παγκόσμιο κέντρο αριστείας στον τομέα των Real World Evidence (RWE), με δεδομένο το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έχει θέσει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς όφελος όλων μας.

Επανερχόμενοι στα διδάγματα της πανδημίας, αξίζει να αναφερθεί ότι κατέστη πιο επίκαιρη από ποτέ η αξία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ευέλικτου, ανθεκτικού συστήματος δημόσιας υγείας, απέναντι σε κάθε νέα πρόκληση και κίνδυνο, αλλά και βιώσιμο σε βάθος χρόνου.

Για όλους εμάς στη Janssen είναι επίσης μέρος της αποστολής και της κουλτούρας μας να συνεργαζόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε σε σχέση με κυβερνητικούς φορείς, κρατικούς θεσμούς, τους επιχειρηματικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα και τις ενώσεις ασθενών στην Ελλάδα, για να μοιραζόμαστε διαρκώς τη γνώση, την εμπειρία, την επιστημονική εξειδίκευσή μας για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, την ενίσχυση της οικονομίας και του εθνικού συστήματος υγείας.

Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στον κλάδο της υγείας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, να δημιουργήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που ενδυναμώνει τον ασθενή και θωρακίζει τη βιωσιμότητα ενός εξελιγμένου και ισχυρού συστήματος υγείας για τους Έλληνες ασθενείς. Η καινοτομία και η συνεργασία μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν υπεραξία για την υγεία όλων μας.