Η Barbara Pavlova, ερευνήτρια στο Nova Scotia Health Authority in Halifax, δήλωσε ότι τα παιδιά ενδεχομένως είναι πιο πιθανό να μαθαίνουν αγχώδεις συμπεριφορές αν αυτές επιδεικνύονται από τους γονείς ίδιου φύλου.

Η Pavlova δήλωσε ότι αυτό δεν είναι αναπόφευκτο ή μη αναστρέψιμο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν αγχώδη συμπεριφορά από τους γονείς και αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση του άγχους μπορεί να προληφθεί ενδεχομένως.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς το άγχος περνά από τους γονείς στο παιδί ίδιου φύλου σε 398 παιδιά από 221 μητέρες και 237 πατέρες.

Φάνηκε ότι αγχώδεις μητέρες είναι πιο πιθανό να έχουν αγχώδεις κόρες και αγχώδεις πατέρες αγχώδεις γιους.

Όμως αν ο γονέας ίδιου φύλου δεν είναι αγχώδης προστατεύει τα παιδιά από το άγχος. Αυτά τα παιδιά είχαν 38% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αγχώδη διαταραχή.

Επειδή τα παιδιά μοιράζονται περίπου την ίδια ποσότητα γενετικού υλικού με τις μητέρες και τους πατέρες τους, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων μπορεί ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα ισχυρός στη μετάδοση του άγχους, δήλωσε η ερευνήτρια.

Οι αγχώδεις διαταραχές είναι πολύ συνήθεις και συνδέονται με κατάθλιψη, χαμηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις, χρήση ουσιών και αυτοκτονία.

Η Pavlova δήλωσε ότι οι γονείς θα πρέπει να αναζητούν βοήθεια με το άγχος τους, όχι μόνο για τη δική τους υγεία αλλά και για την υγεία των παιδιών τους.

Να είναι μοντέλο θαρραλέας συμπεριφοράς στα παιδιά τους και ευγενικά να τα ενθαρρύνουν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις που μπορεί να προκαλούν άγχος.

H νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.