Έρευνα από την Αυστρία, του MedUni Vienna, έδειξε ότι μεταστάσεις στον εγκέφαλο ασθενών με καρκίνο μαστού συρρικνώνονται μερικώς ή ακόμα και ολικώς, με νέα κατηγορία φαρμάκου.

Πρόκειται για χημικό σύζευγμα αντισωμάτων και φαρμάκου χημειοθεραπείας, που σύμφωνα με τα νέα ευρήματα ανοίγει νέο δρόμο στην ογκολογική έρευνα και στη στοχευμένη θεραπεία.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Nature Medicine και θεωρούνται επαναστατικά στην αγωγή των εγκεφαλικών μεταστάσεων.

Η έρευνα περιέλαβε 14 γυναίκες και 1 άντρα με Her2-θετικό καρκίνο μαστού και μεταστάσεις στον εγκέφαλο που αντιμετωπίστηκαν στο MedUni Vienna και στο University Hospital Vienna.

Οι ερευνητές με επικεφαλής τους Matthias Preusser και Rupert Bartsch εξέτασαν το trastzumab deruxtecan (T-Dxd) ως πιθανή νέα θεραπευτική μέθοδο σε περιστατικά στα οποία ο καρκίνος έκανε μετάσταση στον εγκέφαλο.

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Το T-Dxd συρρίκνωσε τις μεταστάσεις στο 73.3% των ασθενών και τις οδήγησε να εξαφανιστούν εντελώς από απεικονιστικές εξετάσεις σε 2 από τους 15 ασθενείς.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φάρμακο ήταν καλά ανεκτό. Δεν υπήρχε εξασθένηση στην εγκεφαλική λειτουργία ή στην ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ο ερευνητής Matthias Preusser, δήλωσε ότι το φάρμακο ήδη έχει εγκριθεί στην Ε.Ε και άλλα μέρη του κόσμου και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την αγωγή ασθενών με καρκίνο μαστού και μετάσταση στον εγκέφαλο σε εξειδικευμένες ογκολογικές μονάδες της Αυστρίας και διεθνώς.

Το T-Dxd εγκρίθηκε από τον EMA το 2021 για την αντιμετώπιση του ανεγχείρητου ή μεταστατικού Her2-θετικού καρκίνου μαστού. Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό αν θα ήταν αποτελεσματικό σε μετάσταση στον εγκέφαλο.

Πηγές:
Nature Medicine