Προσομοίωση εμπειρίας φροντίδας ασθενή που πεθαίνει και της οικογένειάς του μπορεί να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση και την ετοιμότητα των φοιτητών ιατρικής, ώστε να παρέχουν τέτοια περίθαλψη, αναφέρει νέα έρευνα του Brighton and Sussex Medical School (BSMS) που δημοσιεύτηκε στο BMJ Supportive & Palliative Care.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προσομοιώσεων, η αυτοπεποίθηση των φοιτητών σχεδόν διπλασιάστηκε (98% αύξηση) όσον αφορά την επικοινωνία με τους ασθενείς που πέθαιναν και την οικογένειά τους.

Η εμπιστοσύνη στη διαχείριση του ασθενούς αυξήθηκε κατά δυο τρίτα και διατηρήθηκε και 6 μήνες αργότερα.

Μετρήσεις έδειξαν ότι φοιτητές υποδέχτηκαν αυτό το είδος διδασκαλίας και αισθάνθηκαν καλύτερα προετοιμασμένοι ώστε να παρέχουν αυτή την περίθαλψη μετά την προσομοίωση.

Ο Dr. Geoff Wells, δήλωσε ότι απόφοιτοι ιατρικής σχολής, μόλις την τελειώσουν, μπορεί να αισθάνονται άγχος και ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την περίθαλψη ασθενών που πεθαίνουν.

Η έρευνα έδειξε ότι μετά από σειρά συνεδριών προσομοίωσης, φοιτητές ιατρικής ανέφεραν αύξηση της αυτοπεποίθησης που διατηρήθηκε 6 μήνες μετά.

Τεταρτοετείς στο BSMS έλαβαν μέρος σε 8 συνεδρίες προσομοίωσης, διάρκειας μισής ημέρας, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε κούκλα η οποία παρίστανε αναίσθητο ασθενή που πέθαινε και ηθοποιός που παρίστανε ένα μέλος της οικογένειας.

Παίχτηκαν διάφορα σενάρια, περιλαμβανομένου ενός στο οποίο ο ασθενής πέθανε.

Ο Dr. Wells σημείωσε ότι χρησιμοποιείται προσομοίωση για να διδαχθούν πολλές περιοχές της ιατρικής, κυρίως διαχείριση επειγόντων περιστατικών, και αυτή είναι γνωστό πως αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης.

Με έναν ασθενή που πεθαίνει, υπάρχει χρονικό όριο για την παροχή κατάλληλης περίθαλψης και μια ευκαιρία να γίνει σωστά-επομένως υπάρχουν κοινά σημεία με τις 2 καταστάσεις.

Τελικά, ο  Dr. Wells πιστεύει ότι η ανάπτυξη προσομοίωσης στη διδασκαλία παρηγορητικής ιατρικής θα μπορούσε να μειώνει την ανησυχία σε γιατρούς, με τον ασθενή να πεθαίνει άνετα.

Πηγές:
BMJ Supportive & Palliative Care.