Ερευνητές αναφέρουν ότι ο συνδυασμός μπλε και πράσινων χώρων με την άγρια ζωή έχει μεγαλύτερη επίδραση στην ευεξία από το να περνά κάποιος χρόνο σε περιβάλλον με πράσινο μόνο.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Urban Mind, και συνέλεξαν χιλιάδες στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, για την τοποθεσία και την ευεξία των συμμετεχόντων.

Η έρευνα έδειξε θετική σχέση μεταξύ επισκέψεων σε κανάλια και ποτάμια και ευεξίας, καθώς και θετική εμπειρία αισθημάτων ασφάλειας, σχετικών με όλα τα άλλα είδη περιβάλλοντος.

Ο Andrea Mechelli, του King's College London, δήλωσε ότι τα κανάλια και οι ποταμοί δεν περιχέουν μόνο νερό αλλά και δέντρα και φυτά- που σημαίνει ότι η ικανότητα να βελτιώνουν την ευεξία πιθανόν οφείλεται στα πολλά οφέλη που συνδέονται με μπλε και πράσινα περιβάλλοντα.

Είναι το σπίτι επίσης άγριας ζωής-έρευνες έδειξαν θετική σχέση με την ευεξία.

Συνδυαστικά, τα ευρήματα συμφωνούν με αυτά που πιστεύαμε για το νερό και την ευεξία και στηρίζουν την πρόταση, επισκέψεις σε κανάλια και ποταμούς να γίνουν μέρος της υποστήριξης της ψυχικής υγείας.

Η έρευνα έδειξε ότι η επίσκεψη καναλιών και ποταμών συνδεόταν με μεγαλύτερη βελτίωση στην ευεξία και η σχέση ήταν παρούσα και όταν ελήφθη υπόψη η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση και τυχόν ψυχική νόσος.

Οι άνθρωποι ανέφεραν επίσης συνεχείς βελτιώσεις στην ευεξία τους έως 24 ώρες μετά την επίσκεψη.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο PLoS ONE.

Πηγές:
PLoS ONE.