Βελτίωση στους δείκτες της πανδημίας εμφανίζει την τελευταία εβδομάδα η Ελλάδα. Σύφμωνα με σημερινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η χώρα μας κατέχει πλέον την πέμπτη θέση σε κρούσματα (τρίτη την προηγούμενη εβδομάδα) και την τρίτη σε θανάτους (δεύτερη την προηγούμενη εβδομάδα).

Η εικόνα είναι μεν καλύτερη, αλλά υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο που καταγράφηκε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εβδομάδα που τέλειωσε στις 11 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας έχει αναλογικά διπλάσιο αριθμό κρουσμάτων και έξι φορές περισσότερους θανάτους!

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ECDC, τα κρούσματα σε άτομα 65 ετών και άνω σημείωσαν μείωση κατά 11% το τελευταίο 14ήμερο, σε 302,3 ανά 100.000 πληθυσμού, έναντι 338,1 την προηγούμενη εβδομάδα. Η μείωση συνεχίζεται επί οκτώ εβδομάδες.

Μείωση επί οκτώ εβδομάδες καταγράφεται και στα κρούσματα στον γενικό πληθυσμό 30 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): 281 ανά 100.000, έναντι 314,4 την προηγούμενη εβδομάδα. Αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τρεις χώρες: Βουλγαρία, Τσεχία και Σλοβενία.

Δείκτες πανδημίας τις τελευταίες 14 μέρες

ΧΩΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000  ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜ-ΜΥΡΙΟ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ 100.000 
 Σλοβενία 957,7  11,9  3,5 
Αυστρία   655,1 2,7 
Κύπρος   626,1 3,3  3,1 
Λετονία   556,3 35,3  12,6 
Ελλάδα   534,9 29,4  7,4 
 Γερμανία  484,2 2,1 
 Γαλλία  347,8 3,7 
Ιταλία   345,1 1,8 
Λουξεμβούργο   340,1 1,6  0,5 
Πορτογαλία   324,7
Λιθουανία   293,5 1,4 
 Ουγγαρία  225 5,5 
Τσεχία  219,5   8,8
Κροατία   211,5 34,4 
 Δανία  183,6 12,8 
Ρουμανία   148,4 7,3 
Φινλανδία   134,4 1,3 
 Εσθονία  130,5 7,5  8,9 
Βέλγιο  126,4  6,8  1,7 
Βουλγαρία   120,8 8,8 
Πολωνία  120,3  5,9 
Σλοβακία   109,1 1,6 
Ολλανδία  91,6  0,8  1,3 
 Σουηδία  88,6 2,5 
Ιρλανδία   72 1,6  5,4 
Ισπανία   55,4 4,9  1,8 
Μάλτα   48,1 1,9  1,6 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  281 5,8  2,9 

Σκληροί δείκτες

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι δείκτες νοσηλειών σε απλές και κλίνες ΜΕΘ μειώθηκαν ή παρέμειναν σταθερά. Μόνο τέσσερις χώρες ανέφεραν αυξητική τάση σε τουλάχιστον έναν από τους συγκεκριμένους δείκτες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική θνητότητα από COVID-19 μειώθηκε κατά 27%, υποχωρώντας στο 4,8% της μέγιστης τιμής που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σημειώνοντας μείωση για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Σε όλες τις χώρες που ανέφεραν αυξήσεις σε κρούσματα ή άλλους δείκτες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι απόλυτες τιμές παρέμειναν χαμηλές και η τάση διήρκεσε μόνο μία εβδομάδα, καθιστώντας δύσκολη την εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων. Ωστόσο, η συνολική εικόνα μπορεί να υποδηλώνει την έναρξη αυξημένης μετάδοσης του ιού σε μικρό αριθμό χωρών, κάτι που αναμένεται μετά την επιστροφή στο σχολείο και την εργασία μετά το καλοκαίρι. 

Πρόβλεψη δεκαήμερου

Με βάση τα μαθηματικά μοντέλα, οι προβλέψεις των επιστημόνων του ECDC για το επόμενο δεκαήμερο είναι οι εξής:

  • Σταθεροποίηαη στον αριθμό των κρουσμάτων (δεδομένα από 30 χώρες), φτάνοντας σε επταήμερη αναλογία 134 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.
  • Σταθεροποιητιές τάσεις στις εισαγωγές στα νοσοκομεία (στοιχεία από 10 χώρες), φτάνοντας τις 4,6 νέες εισαγωγές ανά 100.000 πληθυσμού.
  • Τάσεις υποχώρησης στους θανάτους (στοιχεία από 30 χώρες), φτάνοντας σε επταήμερη αναλογία 4,6 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε επίπεδο χώρας, αναμένονται τα ακόλουθα:

  • Αυξητικές τάσεις στα κρούσματα σε τρεις από τις 30 χώρες που παρέχουν δεδομένα (Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβενία).
  • Αυξητικές τάσεις στις εισαγωγές στα νοσοκομεία σε μία από τις 10 χώρες που δίνουν δεδομένα (Γαλλία).
  • Αυξητικές τάσεις σε μία από τις 30 χώρες που δίνουν στοιχεία (Ισλανδία).

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν πως οι προβλέψεις για τον αριθμό των κρουσμάτων καθίστανται όλο και λιγότερο αξιόπιστες, λόγω των αλλαγών στα κριτήρια των τεστ.