Ο καρκίνος έχει ξεπεράσει τις μυοσκελετικές παθήσεις ως ο κορυφαίος παράγοντας διαμόρφωσης του κόστους υγειονομικής περίθαλψης στις μεγάλες εταιρείες, σύμφωνα με την Έρευνα Στρατηγικής και Σχεδιασμού για την Υγεία του Business Group on Health. Ενώ οι τρεις πρώτες παθήσεις που τροφοδοτούν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης παρέμειναν οι ίδιες από πέρυσι – περιλαμβάνουν καρδιαγγειακές παθήσεις, εκτός από τον καρκίνο και τις μυοσκελετικές παθήσεις – το 13% των εργοδοτών δήλωσε ότι έχει δει περισσότερους καρκίνους να βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο και ένα άλλο 44% αναμένει να δει αύξηση στο μέλλον, πιθανότατα λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν στη φροντίδα των ασθενών από την πανδημία.

Τα ευρήματα της έρευνας, έδειξαν γενικότερα ότι καθώς οι εργοδότες συνέχισαν να ανησυχούν για θέματα όπως η ισότητα στην υγεία και η οικονομική προσιτότητα της υγειονομικής περίθαλψης από όλους, θα συνεχίσουν να επενδύουν στρατηγικά στην υγεία και την ευημερία του δυναμικού τους.

Συνολικά 135 μεγάλοι εργοδότες σε διάφορους τομείς, οι οποίοι καλύπτουν από κοινού περισσότερα από 18 εκατομμύρια άτομα υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσαν την έρευνα μεταξύ 31 Μαΐου 2022 και 13 Ιουλίου 2022.

Η Ellen Kelsay, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Business Group on Health ανέφερε ότι  «Οι εργοδότες ανησυχούν βαθιά για το μη βιώσιμο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας στην υγεία των εργαζομένων και την ανάγκη να εργαστούν δημιουργικά με τους συνεργάτες τους για μια πιο θετική και βιώσιμη εμπειρία υγειονομικής περίθαλψης».

Παρά το αυξανόμενο κόστος, οι εργοδότες  αναμένουν ότι θα καλύψουν το 82% του κόστους των εργαζομένων τους το 2022, από 80% το προηγούμενο έτος (η εργοδοτική υποστήριξη για οικογενειακή κάλυψη παραμένει στο 80% του ασφαλίστρου). Καθώς το κόστος αυξάνεται, οι εργοδότες είναι απρόθυμοι να μεταθέσουν το κόστος στους εργαζομένους βραχυπρόθεσμα και εξετάζουν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις του συστήματος παροχής, όπως η προηγμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη και τα κέντρα αριστείας για συγκεκριμένες συνθήκες υγείας, για την αντιμετώπιση των μη βιώσιμων δαπανών στην υγειονομική περίθαλψη και στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Οι μεγάλοι εργοδότες στη συντριπτική τους πλειοψηφία (99%) δήλωσαν ότι ανησυχούν για την τάση του κόστους στα συνταγογραφούμενα φάρμακα . Το 2021, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο το 21% του κόστους υγειονομικής περίθαλψης των εργοδοτών, με περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών να πηγαίνουν σε εξειδικευμένα φάρμακα. Οι εργοδότες έχουν ευκαιρίες να μειώσουν το κόστος μέσω της κάλυψης με βιο-ομοειδή, του τόπου φροντίδας και της διαχείρισης περιπτώσεων.

Τα ζητήματα ψυχικής υγείας, είναι ο κύριος αντίκτυπος της πανδημίας που σχετίζεται με την υγεία, είπαν οι εργοδότες, αναφέροντας ότι υπήρξαν αυξήσεις στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες λόγω της καθυστερημένης φροντίδας που βρέθηκε σε δεύτερη μοίρα. Περίπου το 43% έχει ήδη δει αυτή την τάση και ένα άλλο 39% αναμένει περαιτέρω αυξήσεις στο μέλλον. Ως απάντηση, οι εργοδότες σχεδιάζουν να διατηρήσουν σε ισχύ πολλές προσφορές υγείας και ευεξίας που σχετίζονται με την πανδημία. Το 85% αυτών των προσφορών θα εστιάσει στην ψυχική υγεία.

Ενώ οι εργοδότες θα συνεχίσουν να ασχολούνται με την προσιτή τιμή των ασφαλίστρων για τους εργαζομένους και το κόστος που οι τελευταίοι καταβάλλουν  από την τσέπη τους, παραμένουν έντονα εστιασμένοι στις προσπάθειες  που μειώνουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων . Οι εργοδότες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων, καθώς και για νεότερες γονιδιακές θεραπείες. Επιπλέον, η οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχει μεγάλη σημασία για το 24% των εργοδοτών.

Ενώ τα τρία τέταρτα των εργοδοτών (74%) πιστεύουν ότι η εικονική υγεία θα επηρεάσει σημαντικά τη μελλοντική παροχή υγειονομικής περίθαλψης, το 84% είπε ότι η ενσωμάτωση της εικονικής υγείας και της παροχής προσωπικής φροντίδας είναι κρίσιμη για την επιτυχία . Εάν δεν πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλασιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην περιττή φροντίδα, σε σπάταλη δαπανών και σε κατακερματισμένη εμπειρία φροντίδας. Επιπλέον, οι εργοδότες έδειξαν ενδιαφέρον για την εικονική πρωτοβάθμια περίθαλψη. Περίπου το 32% θα προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες το 2022, ενώ συνολικά το 69% μπορεί να το κάνει έως το 2025.

Η στρατηγική για την υγεία και την ευημερία συνέχισε να διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο στη στρατηγική για το εργατικό δυναμικό, δήλωσε το 65% των εργοδοτών, μια αύξηση 42% από πέρυσι. Αυτό είναι  απόρροια πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης προσέλκυσης και διατήρησης των εργαζομένων και της υποστήριξης της συνολικής ευημερίας τους, καθώς αυτή έχει σημαντικά αντίκτυπο στην απόδοση και την κουλτούρα των επιχειρήσεων.

Η ισότητα στον τομέα της υγείας εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εργαζομένων, με τρεις στους τέσσερις να μοιράζονται την ανησυχία τους για τις ανισότητες στις πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας της εταιρείας τους. Οι περισσότεροι εργοδότες σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα το 2023 όπως και πρόσθετους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού, ενώ το ενδιαφέρον τους το 2024/2025 θα επεκταθεί και σε τομείς όπως η παιδική μέριμνα, οι μεταφορές και η πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα. 

Πηγές:
https://www.businessgrouphealth.org/