Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ,  εξοικονόμησε 373 δισ. δολ. το 2021 χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων γενόσημα και βιο-ομοειδή φάρμακα.

Αυτό αποκαλύπτεται από την εμπορική ομάδα της Association for Accessible Medicines (AAM), η οποία δημοσίευσε την Έκθεση Εξοικονόμησης Γενόσημων & Βιοομοειδών Φαρμάκων των ΗΠΑ για το 2022, υπογραμμίζοντας την αξία των συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Το 91% των συνταγών που συμπληρώθηκαν στις ΗΠΑ το 2021 ήταν με γενόσημα φάρμακα, αλλά αυτές αντιστοιχούσαν μόνο στο 18,2% των δαπανών φαρμάκων της χώρας. Εκτός από τη συστημική εξοικονόμηση που δημιουργεί η βιομηχανία γενόσημων φαρμάκων, δημιουργείται σημαντική εξοικονόμηση πόρων και για μεμονωμένους ασθενείς. Το 93% των γενόσημων φαρμάκων έχουν συν-πληρωμή (από τη τσέπη) κάτω των 20 δολ (σε σύγκριση με το 59% των επώνυμων φαρμάκων) και η μέση συνδρομή τους είναι 6,16 δολ. σε σύγκριση με ένα μέσο κόστος από την τσέπη των 56,12 δολ. για τα αντίστοιχα επώνυμα φάρμακα.

Η αγορά βιο-ομοειδών φαρμάκων συνεχίζει να επεκτείνεται και καθώς αυτά πλησιάζουν σχεδόν το 30% της συνολικής αγοράς βιολογικών φαρμάκων, εξοικονόμησαν στους ασθενείς πάνω από 7 δισ. δολ. το 2021. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η μέση τιμή πώλησης για τα βιο-ομοειδή είναι κατά μέσον όρο 50% χαμηλότερη από τη μάρκα αναφοράς του αντίστοιχου βιολογικού σκευάσματος. 

Επιπλέον, ο ανταγωνισμός από βιο-ομοειδή μείωσε τη μέση τιμή πώλησης του αντίστοιχου βιολογικού τους προϊόντος αναφοράς κατά μέσον όρο κατά 25%.

«Συχνά θεωρούνται δεδομένες, αυτές οι αποταμιεύσεις ενώ κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο», δήλωσε ο Dan Leonard, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AAM, προσθέτοντας: «Σήμερα, ως αποτέλεσμα επιχειρηματικών αποφάσεων από μεσάζοντες, οι ασθενείς πληρώνουν περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε ή ακόμη και εμποδίζονται από τα οφέλη των φθηνότερων γενόσημων και βιο-ομοειδών συνολικά. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών σε πιο προσιτά γενόσημα και βιο-ομοειδή φάρμακα».

«Χάρη στον νέο ανταγωνισμό βιο-ομοειδών, περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν τη φροντίδα και τα φάρμακα που χρειάζονται», δήλωσε ο Craig Burton, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Biosimilars. «Αλλά οι νέες προκλήσεις στον ορίζοντα απαιτούν προσοχή, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων βιο-ομοειδών στα φαρμακεία, των κενών στην υιοθέτηση βιο-ομοειδών, τις "παγίδες εκπτώσεων" στα επώνυμα προϊόντα που συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται οικονομικά κίνητρα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για την εκπλήρωση της υπόσχεσης των βιο-ομοειδών για τους ασθενείς», σημείωσε ο ίδιος.

Αλλα ευρήματα της έρευνας:

  • Συνολική εξοικονόμηση τα τελευταία 10 χρόνια: περισσότερα από 2,6 τρισ. δολ.
  • Συνολική εξοικονόμηση γενοσήμων και βιο-ομοειδών στο Medicare για το 2021: 119 δισ. δολ.
  • Συνολική εξοικονόμηση γενοσήμων και βιο-ομοειδών ευρείας χρήσης για το 2021: 178 δισ. δολ.
  • Ακόμη και με σχεδόν 6,4 δισ. συνταγές επιπλέον σε γενόσημα και βιο-ομοειδή, τα γενόσημα αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% του συνόλου των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη

Όπως και στο παρελθόν, η φετινή έκθεση αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη έρευνα από την IQVIA, η οποία ποσοτικοποίησε πόσα χρήματα εξοικονομούν οι ασθενείς της Αμερικής και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ λόγω της χρήσης γενοσήμων και βιο-ομοειδών ως εναλλακτικές λύσεις.

Πηγές:
.thepharmaletter.com