Σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την προώθηση της υγιεινής διατροφής στην παιδική ηλικία σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Dr.PED-Chef - “Hands-on nutrition training for pediatric primary healthcare practitioners: A novel combination of culinary and applied nutritional education to promote healthy eating habits in childhood”.Στόχος του προγράμματος, στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα, είναι η αξιοποίηση μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία συνδυάζει την εφαρμοσμένη διαιτολογία με την ιατρική μαγειρική και τη γαστρονομία.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία, η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα ερευνητικά δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος Dr.PED-Chef παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, με περισσότερους από 120 συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιάτρους και λοιπούς λειτουργούς υγείας (π.χ. νοσηλευτές παιδιατρικών κλινικών, οικογενειακούς ιατρούς, ιατρούς δημόσιας υγείας, σχολικούς νοσηλευτές, μαίες κ.ά.) που ασχολούνται με τη φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και οικογένειες.

Μέσα από μία πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης και αξιοποιώντας μία καινοτόμο και άκρως βιωματική εκπαιδευτική πρόταση, το Dr.PED-Chef παρέχει στον επαγγελματία υγείας γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στην οικογένεια.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει έξι μαθήματα, καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Βασικές αρχές υγιεινής διατροφής,Πρόσφατες οδηγίες και συστάσεις για τη διατροφή και την πρόληψη της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία,  Τεχνικές επικοινωνίας και αρχές διατροφικής συμβουλευτικής και αλλαγής συμπεριφοράς, Ιατρική Μαγειρική.

Η κοινοπραξία του προγράμματος έχει αναπτύξει επιπλέον έναν «Οδηγό για Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» που προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αναπαραγωγή αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος, αξιοποιώντας τις μεθόδους και τα εργαλεία του Dr.PED-Chef.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα και ο Οδηγός είναι διαθέσιμα δωρεάν σε έξι γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά,  ιταλικά, ισπανικά, νορβηγικά και τούρκικα).

Ακόμη, στην ιστοσελίδα του προγράμματος Dr.PED-Chef υπάρχουν εκθέσεις σχετικά με επιδημιολογικά δεδομένα για το υπερβάλλον σωματικό βάρος και τις διατροφικές συνήθειες στην παιδική και εφηβική ηλικία. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν, επίσης, και πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα της διατροφής και της διατροφικής συμβουλευτικής επαγγελματιών υγείας, ανά την Ευρώπη.