Το 2023, θα είναι μια νέα χρονιά για την πολυεθνική που έχει αποφασίσει ότι από του χρόνου η γνωστή θυγατρική της θα αποτελεί άλλο μαγαζί με ξεχωριστά τμήματα, διοικήσεις και πορεία. Βεβαίως και η εξέλιξη αυτή εκ πρώτης όψεως δεν ακούγεται κάπως. Αυτό όμως αφορά τους απ' έξω και όχι τους εργαζόμενους που έχουν κάποια ταραχή και ανησυχία για το πώς τελικά όλη αυτή η αναδόμηση θα αποτυπωθεί στις θέσεις εργασίας. 

Συναντήσεις γίνονται παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα και αναμένουμε νέα.