Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των πολιτών από χημικές ουσίες που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ανάπτυξη των εμβρύων και των βρεφών ή στη χοληστερόλη. Οι νέοι κανόνες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, περιορίζουν τα επίπεδα τεσσάρων περιβαλλοντικών χημικών ουσιών, που είναι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), στα τρόφιμα. Θα προστατεύσουν τους καταναλωτές στην ΕΕ μειώνοντας την έκθεσή τους σε αυτές τις επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ και να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Οι νέοι αυτοί κανόνες καταδεικνύουν τη δέσμευσή μας να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία των πολιτών. Η υγεία των πολιτών αποτελεί σταθερή και αταλάντευτη προτεραιότητά μας.»

Οι τέσσερις εν λόγω χημικές ουσίες — το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS) — είναι επίσης γνωστές ως «παντοτινές χημικές ουσίες», καθώς η χημική τους σύνθεση δεν επιτρέπει τη διάσπαση τους.

Τα κράτη μέλη υποστήριξαν ομόφωνα τους νέους κανόνες που βασίζονται σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Πηγές:
euro2day