Νέα έρευνα εντόπισε αρκετά χαρακτηριστικά μουσικής που συνδέεται με τον ύπνο-δηλαδή πιο ήσυχα και πιο αργά.

Όμως, δημοφιλείς playlists για τον ύπνο στο Spotify επίσης περιλάμβαναν πιο γρήγορα, πιο δυνατά και πιο ενεργητικά κομμάτια. Η Rebecca Jane Scarrυυatt του Aarhus University, παρουσιάζει τα ευρήματα στο PLOS ONE.

Πολλοί άνθρωποι λένε ότι ακούν μουσική που τους βοηθά να αποκοιμηθούν και εγείρεται το ερώτημα αν η επιλεχθείσα μουσική για αυτόν τον σκοπό έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά.

Όμως, έρευνες για τα χαρακτηριστικά της μουσικής για τον ύπνο είναι περιορισμένες και προηγούμενες ήταν σχετικά μικρές.

Η Scarratt ανέλυσε 225.626 κομμάτια από 985 playlists στο Spotify που συνδέονταν με τον ύπνο. 

Η ανάλυση έδειξε ότι η μουσική τείνει να είναι πιο ήσυχη και αργή από άλλα είδη. Επίσης πιο συχνά δεν έχει στίχους ενώ έχει ακουστικά όργανα.

Όμως, παρά αυτές τις τάσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν αξιοσημείωτη ποικιλία στα μουσικά χαρακτηριστικά της μουσικής ύπνου, εντοπίζοντας 6 υποκατηγορίες.

Τρεις από τις υποκατηγορίες, όπως μουσική ambient ευθυγραμμίζονται με τα τυπικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται για τη μουσική ύπνου.

Όμως, μουσική στις υπόλοιπες 3 υποκατηγορίες ήταν πιο δυνατή και με περισσότερη ενέργεια από τη μέση μουσική για ύπνο, όπως αρκετά δημοφιλή τραγούδια π.χ “Dynamite” των BTS, και “lovely (with Khalid)” με τους Billie Eilish και Khalid.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι παρά την υψηλή ενέργειά τους, δημοφιλή τραγούδια θα μπορούσαν δυνητικά να βοηθούν τη χαλάρωση και τον ύπνο σε ορισμένους ανθρώπους μέσω της εξοικείωσης.

Γενικά, η νέα έρευνα δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα είδος για όλους όσον αφορά τη μουσική που επιλέγουν οι άνθρωποι για να αποκοιμηθούν.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενημέρωση για μελλοντική ανάπτυξη στρατηγικών με βάση τη μουσική, που θα βοηθούν ανθρώπους να κοιμούνται.