Πρώτα θα έρθουν τα έλαια φάρμακα κάνναβης (συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα και άρα ο ασθενής θα τα πληρώνει στο 100%) λόγω και της ευκολίας στην λήψη τους και μετά τα ατμιζόμενα, καθώς εκεί πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ιατροτεχνολογική συσκευή και άρα απαιτούνται και οι σχετικές εγκρίσεις από τον αρμόδιο φορέα. 

Aυτά είναι τα σχέδια της Tikun Olam στην Ελλάδα, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη του 2023 να διατηρεί ένα προϊοντικό κεφάλαιο από 12 προϊόντα, τα οποία δεν θα περιοριστούν μόνο στην ελληνική αγορά, καθώς υπάρχουν βλέψεις και για το εξωτερικό.