Στη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια "Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου", με CPV: 33162200-5 (Εργαλεία χειρουργείου), CPV 33111200-3 Υλικά αγγειογραφίας, CPV 33111710-1 "Υλικά αγγειοπλαστικής", χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών  προχώρησε η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 65.089.834,60 ευρώ (για τα δύο έτη) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός περιλαμβάνεται και στην έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών της ΕΚΑΠΥ (12-1-2023), ενώ η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού είναι στις 21/2/2023.

Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, διενεργούνται οι ακόλουθοι επτά (7) κεντρικοί διαγωνισμοί για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ενός ακόμη έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 389.253.856,71 ευρώ ανά έτος.  Αφορά Κεντρικούς Διαγωνισμούς που διενεργούνται για λογαριασμό των φορέων εποπτείας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) - (Ν.Π.Ι.Δ.).

 Ειδικότερα όσον αφορά την Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια «Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου αποτελείται από: 

Τακτικά μέλη: 

1. Ευτύχιος Αρχοντάκης, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ως Πρόεδρο 
2. Ιωάννης Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοδιαγνώστης , Π.Γ.Ν Λάρισας, ως μέλος 2 
3. Βασίλειος Μάμαλης, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ως μέλος 
4. Δήμητρα Κεφαλλωνίτου, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Διοικητικός Υπάλληλος της ΕΚΑΠΥ, ως μέλος 
5. Πανωραία Στεργίου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Διοικητικός Υπάλληλος της ΕΚΑΠΥ, ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη:

6. Μιχαήλ Μαντατζής, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας, ΑΧΕΠΑ-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο. 
7. Πέτρος Ζαμπάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής, ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ως μέλος. 
8. Στέφανος Φοινίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας, ΑΧΕΠΑ-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
9. Λάμπρος Στεφανής, ΠΕ Στατιστικής, Διοικητικός Υπάλληλος της ΕΚΑΠΥ, ως μέλος.
10. Αικατερίνη Φράγκου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Διοικητικός Υπάλληλος της ΕΚΑΠΥ, ως μέλος.

Η θητεία της παρούσας επιτροπής, ορίζεται για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διενεργείται ο διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για την προμήθεια «Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου». 
Η συμμετοχή της επιτροπής σε όλες τις διαδικασίες διενέργειας, αξιολόγησης και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που θα προκύψουν από αυτούς. Η παρούσα συγκρότηση διατηρείται και σε περίπτωση επαναληπτικής διαδικασίας ή επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού. 

Την ίδια στιγμή, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την αποφυγή της εξάπλωσης της Πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2, διενεργεί διαγωνισμούς -προσκλήσεις με τη διαδικασία του επείγοντος, για τη συλλογή προφορών, με βάση τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ακόλουθα είδη, τα οποία προορίζονται για χρήση από όλους τους φορείς υγείας, κατόπιν εντολής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Συ.Πε.).     

 Η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών έχει προχωρήσει στη συγκέντρωση των αναλώσεων από τους εποπτευόμενους φορείς, και στη σύνταξη προϋπολογισμού για 22 διαγωνιστικές διαδικασίες (κοχλιακά μοσχεύματα, ιατρικά μοσχεύματα, αναλώσιμα εργαστηρίου, απολυμαντικά, βαμβάκι, συσκευές έγχυσης, ιατρικά γάντια, στεντ, ενδοφακοί, αορτικές διαδερμικές βαλβίδες, βηματοδότες - απινιδωτές, γάζα, ιματισμός, σωλήνες παροχέτευσης, λαπαροσκοπικά εργαλεία μιας χρήσης και πολλαπλών χρήσεων, συρραπτικά χειρουργείου, ράμματα, ουρολογικοί καθετήρες, ενδοτραχειακοί καθετήρες, ασκοί αίματος και σύριγγες-βελόνες) που θα πραγματοποιήσει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και οι Υγειονομικές Περιφέρειες και αφορούν πλέον των 6.000 αναλώσιμων υλικών. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Αλκοόλ: Δεν υπάρχει ασφαλές όριο [μελέτη]
Τέλος οι ηλεκτρονικές συνταγές Παρασκευή και Δευτέρα - Εξαδάκτυλος: Χωρίς απειλές δεν θα υπήρχε πρόβλημα
Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πνιγμών στην Ελλάδα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό