Το λάθος μέγεθος περιχειρίδας, όταν κάποιος μετρά την αρτηριακή του πίεση, οδηγεί σε ανακριβείς μετρήσεις, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine.

Ο Junichi Ishigami, του Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, εξέτασε την επίπτωση της χρήσης κανονικού μεγέθους περιχειρίδας έναντι κατάλληλου μεγέθους σε αυτοματοποιημένες  μετρήσεις πίεσης σε 195  ενηλίκους.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε 4 σετ τριπλών μετρήσεων, με χρήση κανονικών, πολύ μικρών, πολύ μεγάλων περιχειρίδων με τυχαία σειρά και στη συνέχεια σε τέταρτο σετ με κατάλληλου μεγέθους περιχειρίδα.

Η διαφορά στη μέση αρτηριακή πίεση όταν μετρήθηκε με περιχειρίδα κανονικού μεγέθους σε σύγκριση με το κατάλληλο μέγεθος, αξιολογήθηκε ως πρωτεύον αποτέλεσμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χρήση κανονικού μεγέθους περιχειρίδας οδηγούσε σε στατιστικά σημαντική χαμηλότερη τιμή πίεσης σε όσους χρειάζονταν μικρή περιχειρίδα (μέση συστολική διαφορά πίεσης, −3.6 mm Hg).

Η χρήση κανονικού μεγέθους περιχειρίδας οδήγησε σε στατιστικά σημαντική υψηλότερη τιμή πίεσης σε ανθρώπους που χρειάζονταν μεγάλη ή πολύ μεγάλη περιχειρίδα (μέση συστολική διαφορά 4.8 και 19.5 mm Hg, αντίστοιχα). Σε όσους χρειάζονταν μεγαλύτερη περιχειρίδα, οι διαφορές στην αρτηριακή πίεση- από μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά 1-2 μεγέθη- ήταν υψηλότερες.

Η χρήση κανονικού μεγέθους από όλους τους συμμετέχοντες, άσχετα από το μέγεθος του χεριού, οδηγούσε σε ανακριβείς μετρήσεις.

Πρέπει να δοθεί και πάλι έμφαση στην εξατομικευμένη επιλογή περιχειρίδας, ιδιαίτερα σε όσους έχουν μεγαλύτερο χέρι, δήλωσαν ερευνητές.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Δέσιμο μέσω τραύματος: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Νομοσχέδιο για παράταση στις συμβάσεις των υγειονομικών - ΠΟΕΔΗΝ: Εμπαιγμός
Κέντρα Τραύματος και παιδικοί τραυματισμοί - Τι πρέπει να γίνει